مسابقات اتومبیلرانی آفرود قهرمانی کشور در کردستان برگزار شد