استقبال مردم و مسؤولان شهرستان ایرانشهر از دونده مدال‌آور مسابقات جهانی