تكواندوكار خنجی نایب‌قهرمان مسابقات جهانی فجیره شد