دیدار مسئولان روابط عمومی مرکزی با برخی از اعضای جماعت فارس در دفتر مرکزی استان