نمونه‌هایی از مهربانی رسول خدا -صلّی الله علیه وسلّم- با غیر مسلمانان