الف- حدود دو سال است که ازدواج کرده‌ام و کل طلاهایم به 25مثقال می‌رسد. لطفاً بگویید چقدر زکات باید پرداخت کنم؟