گزیده‌ی سخنرانی استاد مصطفی اربابی پیش از خطبه‌ی نماز جمعه‌ی تربت جام (هشتم شهریور ۹۲)