برگزاری نقاشی متری در پاوه به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد