جشن میلاد پیامبر( ص) در منطقه خلیج فارس شهر تهران برگزار شد