گرامیداشت هفته تربیت بدنی در پارسیان استان هرمزگان به روایت تصویر