گزارش تصويري اقامه نماز عيد فطر رمضان ١٤٣٧ در مسجد رسالت تهران