احیای شب‌های قدر در مسجد عائشه(رض) مهاباد

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
مریوان .شنه ی زریبار (مهمان)
1393/05/07

در ا نعکاس مطلب بالا از مراسم شب زنده داری قدر در مسجد حضرت عایشه (رض)و بیانات آقای رسولی کیا دبیر محترم دینی وقرآن ،معلوم نیست آقاِی محترم گزارشگر یا مسئول سایت یا.... چه انگیزه ای داشته یا چه هدفی دنبال کرده با گذاشتن چند عکس از مراسم ومطالبی بی سر وته مهارتش در نوشتار وگزارش امور در همان حد بوده است یا اینکه قصد داشته محتوا و مطالب ارارائه شده وچگونگی مراسم آن شب را سانسور نماید آنهم به شیوه ی ناشیانه وملموس که قبل از هرچیز وهر کس طبل رسوایی خویش وخامه اش را زده است .بس جای تاسف است .گمان نمی رود مراسمی در شب قدر چنان بوده باشد که در سایت ،خام وبی مایه منعکس شده باشد .! امید است خود را بیشتر به زحمت اندازید و منصفانه تر قلم بجنبانید .!

جدیدترین گالری‌ها