مطالب مربوط به: زلزله سرپل ذهاب و اوضاع پس از آن در گفت‌وگویی با محمد رؤوف محمدی