از اهل بیت پیامبر(ص)؛ مادران مؤمنان(3) _ حضرت عائشه‌ صدیقه‌ (رض)

نویسنده‌: عبدالمنعم‌ هاشمی

عایشه [22]
«سه شب تو را در خواب دیدم که فرشته تو را در حالی که در پارچه‌ای ابریشمی ‌پیچانده شده بودی، نزد من می‌آورد، من پارچه را از چهره‌ات برداشتم دیدم که تو هستی، و گفتم: اگر از جانب خدا است این کار انجام خواهد گرفت»[23]. (پیامبر (ص) به عایشه).
ازدواج آسمانی

خوابی که پیامبر (ص) در آن عایشه را دیده بود و شب دوم نیز دو باره آن خواب را دید در آن‌صدایی شنید که کسی به او گفت: ای پیامبر خدا! این زن غمهای تو را کاهش می‌دهد و جانشین خوبی برای خدیجه خواهد بود.

پیامبر (ص) تعجب کرد که در دو شب پی در پی چنین خواب می‌بیند! بنابراین فرمود: اگر این خواب از جانب خداوند باشد خداوند آن را به انجام خواهد رساند.

و آنچه بیشتر، پیامبر (ص) را به تعجب و حیرت وا می‌داشت این بود که: عایشه دختر ابوبکر هنوز کم سن و سال بود، چگونه می‌توان با دختر بچه‌ای در این سن و سال ازدواج کرد؟! و چگونه این دختر بچه کوچولو می‌تواند جای خالی خدیجه را پر کند؟

پیامبر (ص) طبق عادت همیشگی همواره به خانه دوست خود ابوبکر رضی الله عنه رفت وآمد می‌کرد، عایشه بزرگ شده بود، بعد از وفات خدیجه، خوله دختر حکیم زن عثمان بن مظعون نزد پیامبر (ص) آمد و به او پیشنهاد کرد تا با سوده و عایشه ازدواج نماید، پیامبر (ص) به خوله فرمود: «نزد آنها برو و در مورد ازدواج با من سخن بگو.»

پیامبر (ص) با سوده ازدواج کرد و در همان وقت خوله به خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نزد همسر ابوبکر، (ام رومان) دختر عامر رفت. ام رومان زنی بود که پیامبر در مورد او فرمود: هر کسی دوست دارد که به یکی از حورهای بهشت نگاه کند به ام رومان نگاه کند[24].

خوله گفت: آیا می‌دانی که خداوند چه خیر و برکتی بر شما نازل کرده است؟ ام رومان با خوشحالی پرسید آن خیر و برکت چیست؟ خوله گفت: مرا پیامبر خدا (ص) فرستاده تا عایشه را برای او خواستگاری کنم.

ام رومان گفت: منتظر باش تا ابوبکر بیاید.

ابوبکر آمد وخوله به او گفت: خداوند خیر و برکت بزرگی به شما عنایت فرموده است! ابوبکر پرسید چه خیر و برکتی؟ خوله گفت: مرا پیامبر (ص) برای خواستگاری عایشه فرستاده است.
ابوبکر گفت: عایشه برادرزاده آن حضرت به حساب می‌رود، آیا مناسب است که او با برادرزاده‌اش ازدواج کند؟

رسول اکرم (ص) وقتی گفته ابوبکر را از زبان خوله شنید گفت: برگرد و به ابوبکر بگو تو برادر اسلامی و دینی من هستی و ایرادی ندارد که من با دختر تو ازدواج کنم.

وقتی خوله نزد ابوبکر بازگشت و به او خبر داد که این ازدواج ممنوعیت و اشکالی ندارد. ابوبکر به خوله گفت: منتظر باش تا برگردم. وقتی ابوبکر خانه را ترک کرد، ام رومان به خوله گفت: عایشه نامزد جبیر فرزند مطعم بن عدی است و ابوبکر تاکنون هیچ وعده‌ای از وعده‌هایش را خلاف نکرده است و مطعم و فرزند او از مشرکین بودند، هنگامی‌که ابوبکر نزد آنها رفت و آنها را از خواستگاری عایشه مطلع کرد، مادر جبیر به مطعم گفت: اگر فرزندمان با دختر ابوبکر ازدواج کند از دین قریش برمی‌گردد و ممکن است دین محمد (ص) را که دوست ابوبکر است بپذیرد بنابراین نباید فرزندمان با دختر ابوبکر ازدواج کند. ابوبکر از وعده‌اش آزاد شد چون او هرگز دخترش را به عقد فرد مشرکی در نمی‌آورد، ابوبکر به خانه برگشت و با ازدواج پیامبر (ص) با عایشه موافقت کرد.

در آن هنگام عایشه دختر بچه‌ای هفت ساله بود. و حالات آغازین اسلام وستم مشرکین را که بر پیامبر (ص) روا می‌داشتند مشاهده می‌نمود.

مسلمین به حبشه هجرت کردند، پیامبر (ص) از خانه ابوبکر به سوی مدینه هجرت نمود.

بعد از اینکه پیامبر (ص) در مدینه مستقر شد ابوبکر فرزندش عبدالله را فرستاد تا خانواده او را از مکه بیاورد. خانواده ابوبکر از مکه به سوی مدینه رهسپار گردید بعد از رسیدن به مدینه مدت زیادی گذشت تا اینکه عایشه با پیامبر (ص) ازدواج و به خانه او برده شد. برای عروسی پیامبر (ص) جشن ولیمه برقرار نگردید و هیچ حیوانی سر بریده نشد، بلکه کمی ‌شیر از خانه سعد بن عباده آورده شده و هر دو از آن نوشیدند و عایشه به همسری پیامبر (ص) در آمد.

فضیلت عایشه رضی الله عنها

عایشه در مورد خود چنین می‌گوید: هفت امتیاز به من داده شده که به جز به مریم دختر عمران، به کسی دیگر از زنان چنین امتیازاتی داده نشده است.

1. جبرئیل علیه السلام در خواب، صورت مرا به پیامبر نشان داده و به او گفت که با من ازدواج کند.
2. من تنها زن دوشیزه پیامبر (ص) هستم.
3. رسول اکرم (ص) در حالی از دنیا رفت که سرش در آغوش من قرار داشت.
4. او را در خانه‌ام دفن کردند، فرشتگان اطراف خانه‌ام حلقه زده بودند.
5. پیامبر (ص) با من در بستر خواب بود که وحی نازل شد.
6. و من دختر خلیفه‌ی پیامبر و تصدیق‌کننده‌ی او، هستم و نزد شخصی پاکیزه بودم.
7. و به من وعده‌ی بخشش و روزی خوب نزد خداوند داده شده است.[25].

ذهبی در مورد حضرت عایشه رضی الله عنها می‌گوید: (او مطلقاً، فقیه‌ترین زن امت اسلامی است). عمرو بن عاص رضی الله عنه از پیامبر (ص) پرسید: ای پیامبر خدا! چه کسی را از همه مردم بیشتر دوست دارید؟ فرمود: عایشه را. عمرو گفت: از مردان چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ فرمود: پدر عایشه ابوبکر را[26].

بعضی مردم در غزوه بنی مصطلق عایشه را تهمت زده و بر او دروغ بستند اما خداوند از آسمان آیه فرستاد و او را تبرئه نمود و به پاکدامنی او شهادت داد.

عایشه، پیامبر (ص) را به شدت دوست می‌داشت تا جایی که در این مورد با دیگران رقابت می‌کرد، رسول اکرم (ص) به عایشه گفت: دوستی من نسبت به تو حلقه آهنی و ناگسستنی است.

از بس که پیامبر برادر را دوست داشت و او نیز به پیامبر (ص) محبت می ورزید، همیشه می‌گفت: دوست دارم زنان خانواده ما در ماه شوال ازدواج کنند. وقتی پرسید که چرا؟ گفت: رسول اکرم (ص) مرا در ماه شوال عقد کرد و در شوال مرا به خانه خود برد، و من از همه زنان پیامبر (ص) بهره بیشتری از آن حضرت بردم.

او بر اثر محبت پیامبر (ص) غیرتش جوش می‌کرد و رشک می‌برد، پیامبر (ص) با لبخند می‌پرسید: غیرت‌ات جوش کرد؟ عایشه می‌گفت: چگونه بر محبت پیامبر خدا (ص) غیرتم جوش نکند و بر دیگران رشک نبرم. عایشه می‌گوید: در هنگام وفات پیامبر (ص) دیدم ایشان (ص) در آغوشم سنگینی می‌کند به چهره‌اش نگاه کردم دیدم چشمهایش را باز کرده و به سوی آسمان نگاه دوخته و می‌گوید: بلکه یار و دوست بالا را اختیار می‌کنم.

گفتم: ای پیامبر خدا! به تو اختیار داده شده که از دنیا و آخرت یکی را قبول کنی و سوگند به ذاتی که تو را به حق مبعوث داشته تو بهترین اختیار کردی، رسول اکرم (ص) در آغوش من وفات کرد، سرش را بر بالش گذاشتم و بلند شدم و با دیگر زنها شروع به گریه کردن نمودم[27].

عایشه رضی الله عنها سالهای زیادی بعد از پیامبر (ص) زنده بود و مرجع اساسی مسلمین در حدیث و سنت و فقه به شمار می‌رفت.

معتمدین و بزرگان تابعین که در عصر عایشه زیسته‌اند در مورد او می‌گویند: اگر علم و دانش عایشه با علم زنان پیامبر (ص) و تمام زنان دنیا مقایسه شود، علم عایشه بیشتر خواهد بود[28].

عایشه هزاران حدیث از احادیث پیامبر (ص) را حفظ کرده بود.

عایشه در ماه رمضان در سن 66 [29] سالگی از این جهان رخت بربست. ابوهریره نماز جنازه او را خواند و بزرگ بانوی اسلام در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد.

وقتی ام سلمه را خبر کردند که عایشه فوت کرده است گفت: سوگند به خدا که پیامبر (ص) او را از همه بیشتر دوست می‌داشت به جز پدرش که از همه مردم نزد پیامبر محبوب‌تر بود[30].

پی‌نوشتها و ارجاعات:
------------
[22] برای نوشتن چند صفحه ازسیرت عایشه به مراجع زیادی مراجعه نموده‌ایم که بعضی عبارتند از: طبقات ابن سعد ج 8 – أسد الغابة ج 6،سیر أعلام النبلاء ج 2، الاستیعاب ج 4 ص 348، البدایة والنهایة 8/91، ج 3 ص 130 – وفیات الاعیان ج 3 ص 16 – صحیح بخاری – فضائل الصحابه 868، 878 – وعیون الأثر 378، 380.

[23] بخاری در جاهای مختلفی این حدیث را ذکر فرموده است مثلا در مناقب الانصار، باب تزویج النبی عایشه وقدومها المدینه به شماره 3895 این حدیث را بیان داشته است.

[24] أسد الغابة ج 6 ص 331، طبقات ابن سعد ج 8 ص 277.

[25] ذهبی درسیر أعلام النبلاء ج 2 ص 141، از شبر بن ولید... از علی بن زید بن جدعان از مادربزرگش روایت کرده است.

[26] بخاری 7/19 فضائل اصحاب النبی، و مسلم در الفضائل 2384 روایت کرده است.

[27] تاریخ الطبری ج 3ص 167

[28] ابن شهاب الزهری در الإصابة ج 3 ص 140.

[29] طبقات ابن سعد ج 8 ص 76.

[30] اعلام النبلاء ج 2.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1389/03/04

با سلام خدمت شما و عرض تشکر از مقاله مفیدی که ارائه دادید واقعا جای چنین مقالاتی خالی است خصوصا که شخصیت حضرت عائشه که همیشه پنهان و مظلوم مانده است در حالی که تنها زن متفاوت و مجتهد تاریخ اسلام بوده است .با تشکر

2
بدون‌نام
1389/03/11

با عرض سلام و تشکر
مدت زیادی است که از خود میپرسیدم جرا در این جامعه که بوی تعفن شبهه همه جای ان را فراگرفته سایت اصلاح کمتر مطلب می نویسد ونسبتا کم کار است .امیدوارم که مدیریت سایت جای خاصی به مسائلی از این دست اختصاص دهد چرا که به یاری خدا خیر زیادی در ان نهفته است.
با التماس دعا از تمامی مسلمانان یکی از دانشجویان طرفدار جماعت