معرّفی و بررسی کتاب «آزادی در اسلام» دوّمین اثر یوسف سلیمان‌زاده

نویسنده: 
اصلاحوب
معرّفی و بررسی کتاب «آزادی در اسلام» دوّمین اثر یوسف سلیمان‌زاده

 کتاب «آزادی در اسلام» نوشته‌ی یوسف سلیمان‌زاده‌ با ویراستاری امجد محمّدمرادی و تقریظ رسول ابوالمحمّدی، در سنندج منتشر شد.
«آزادی در اسلام» دومین کتاب منتشرشده‌ی نویسنده‌ و محقق بوکانی است که‌ بر پیشخوان کتابفروشی‌‌ها قرار گرفت. این کتاب به‌ مقوله‌ی «آزادی» و مفاهیم وابسته بدان از دیدگاهی اسلامی پرداخته‌ است. 
 کتاب «آزادی در اسلام» در فصول زیر به‌ واکاوی مقوله‌ی آزادی از دیدگاهی اسلامی پراخته‌ است:
فصل اول به‌ سبک سقراطی- ارسطوئی به‌ بیان «تعریف» آزادی پرداخته‌ و انواع آن را احصاء نموده‌ است، سپس به‌ بیان عوامل تهدیدکننده‌ی آزادی اشارتی رفته‌ است.
در فصل دوم به‌ بررسی معانی پدیده‌ی «تروریسم» و «خشونت» و خاستگاه‌ تاریخی آن اشاره‌ شده‌ است؛ سپس راه‌کارهای مقابله‌ی اسلام با ترور و خشونت عرضه‌ شده ‌است. در ادامه‌ی همین فصل، نویسنده‌ به‌ شرح و نقد مفاهیم پلورالیسم دینی(برون‌دینی و درون‌دینی) و تسامح و تساهل پرداخته‌ است. «کرامت انسان» و «حق حیات انسانی» مقوله‌ی دیگری است که‌ در فصل دوم کتاب از متون دینی اسلامی بازخوانی شده‌ است.
در فصل سوم «حق انتخاب دین» و «آزادی دینداری» و تغییر دین و مسأله‌ی «ارتداد» و انواع دیدگاه‌ها در مورد ارتداد و شخص مرتد و حکم آن در فقه اسلامی و قوانین جزایی اسلام بررسی شده‌ است.
در فصل چهارم در یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای و تطبیقی نویسنده،‌ آزادی را در قوانین حقوقی اسلام مورد بررسی قرار داده‌ است و در پایان فصل به‌ نتایج قابل توجهی رسیده‌ است.
در فصل آخر ارتباط مقوله‌ی آزادی را با غزوه‌های و فتوحات زمان پیامبر اسلام(ص) و خلفای راشدین(رض) مورد تحلیل قرار داده‌ است و در همین فصل به‌ شبهات تاریخی «آتش زدن کتابخانه‌های ایران و مصر» به‌وسیله‌ی فاتحان مسلمان، پاسخ داده‌ و ماجرای جنگ پیامبر(ص) با طایفه‌ی بنی‌قریظه‌ی یهودی را بازخوانی نموده‌ است.

این کتاب به‌ وسیله‌ی انتشارات تاڤگه‌ در 3هزار جلد در سال 1387در 286صفحه‌ با بهای3500تومان در سنندج، چاپ شده‌ و در دسترس خوانندگان علاقه‌مند به‌ مباحث اسلامی قرار‌ گرفته‌ است.

بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام
1387/12/16

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را جهت خدمت به دین مبارک اسلام خواهانم و نیز خوشحالم از این توفیق کنونی ماجد . م

2
بدون‌نام
1388/09/13

اول هر کلام سلامی خدمت استاد گران قدرمان آقای سلیمانزاده

دوم میگم ایول بابا (دبیرستان کوثر2)بژی