اردوغان به منهج سابقش برگردد

روشنفکران ترکیه‌ایی نخست وزیر کشورشان را از تاثیر کم شدن محبوبیت مردمی‌اش بر حزب عدالت و توسعه که وی در راس آن قرار دارد بر حذر داشتند. و از او خواستند به منهج سابقش برگردد که شعارش آزادی و دموکراسی بود و در آن صحبت ازعدم همکاری با ارتش و نظام قائم که به ضرر ترکیه است، می‌رفت.
این حرکات بعد از نظرسنجی که موسسه میتربول انجام داد شروع شد.
در این نظر سنجی، در ماه سپتامیر 50 درصد مردم از حزب حمایت کرده‌اند و این حمایت در اکتوبر به 35 درصد رسیده و در حال حاضر به 32 درصد رسیده است. و این در حالیست که در یولیو 2007 در انتخابات مجلس تشریعی، حزب عدالت و توسعه با 47 درصد آراء پیروز شده بود.
روزنامه زمان ترکیه علت این برگشت مردمی را ، عوض شدن اردوغان نقل کرده است به طوری که مردم دیگر اردوغان قدیم را نمی‌بینند که سرشار از مبارزه و اصلاحات بود و الآن روز به روز دارد به نظام و ارتش نزدیک می‌شود.
و محمد التان روزنامه نگار ترکی در روزنامه‌ی "ستار" نیز اردوغان را از جاده‌ی اصلاحات منحرف دانست و از اردوغان خواست که به روش قدیم خود بازگردد.

بدون امتیاز