یا رسول الله...

نووسەر: 
شه یما که ریمی
یا رسول الله...

 

 

 

پێنووس له وه سفت مات و داماوه

عه قڵ و خه یاڵ و زمان به سراوه

ناگونجێ وه سفت له زوان و خامه م

ده فته ری بیرم که می هێــــــناوه

ئه و کاته ی بیستم ناوی شـــیرینت

ده روازه ی به هه شت بۆ من کراوه

له ده شتی چۆڵــــی تاریکی عۆســــیان

من له گه ڵ نه فسی سه ر لێ شێواوه ،

خه ریکی به زم و مه ستی مه عسیه ت

بێ خه به ر له ده ست ئامانج دونـــــیاوه

ڕێگه لێ ون بوو و تێکه ڵ دونیا بووم

به نووری "قورئان" ڕێـــــــگه م دۆزاوه

یا "رسول الله" سه لامت لێ بێ

دین و ڕێــــگای تۆ باش پارێزراوه

به هاتنی تۆ ، شــافعی ئوممه ت

بت په ره ستی و شرک له بێـــخ بـڕاوه

بزانن  مه ردم وه عدی حه ق ڕاسته

پێغه مبه ر خێری بۆمان هێناوه

"ربیع الاول" میــــلادی ئه وه

خه ڵک له خۆشی دا به سه ف وه ستاوه

به تایبه ت ژنان، شاد و خوشحاڵن

زیندوو چاڵ کردن ،ئیدی نه ماوه

له دڵ و له گیان، خه ڵکی موسڵمان

عه شقی مۆ حه ممەد خه رمانه ی داوه

سه لامت لێ بێ ، ڕه سولی خودا

به هاننی تۆ، دونـــــــیـــا ڕازاوه

به یومنی تۆوه ئه ی دافعی خه م

ڕووتی و هه ژاری بارگه ی پێــچاوه

سایه ی عه دڵی تۆ ،دنیای گرتووه 

خورافه و سته م کاخی ڕۆخاوه

کێیه توانای وه سفی تۆی هه بێ

عه قڵ له وه ســــفی تۆدا جێماوه

هه تا ئه و کاته ی قه لبــم لێ ده دات

هه تا ڕه نگی خوێن ،ڕه نگی سووراوه

تاکوو ببینم گیان کێشه ری خۆم

تاکـــــــــوو وڵامـــی قه برم دراوه

تا ئاخر زه مان تا بیستنی سوور

تاکوو ڕۆح له نێو له شــم ته نراوه

هه تا هاتــــــــــــــنی ڕۆژی قیـامه ت

سه ڵه واتم له سه ر "رسول الله" وه

 

"که ریمی"

ده‌نگێ نه‌دراوه