ئه م ده ورا نه هه وڵی ئه وی

ئه م ده ورا نه هه وڵی ئه وی

 

خــوینه وارو ، لــی زانـه کان

خاوه ن بیــره ، میــزانه کان

لایه ن گران ، گه ل و میلله ت

دوژمنانی،خاری و زیلله ت!

برا  و خـۆشکان ، به ڕیـزا نم

دل سوزان دین ، عه زیــزانم

ئه وا دوژمن ، به بیــری لار!

هه موو هیزی ،خستوته کار

به رگی دل سوزی،پوشیوه!

سه ر تا پی ، فێڵه و فریوه

خوینی خه ڵکی،هه ژارمژه

به ناو مروڤ ، مروڤ کوژه

میعیاری ژینی ، تیک داوه!

دوژمنه و دل سوز ناسراوه!

شیوا ندویه ، ژینی به شــه ر!

سه ر بوته  پێ و،پێ بۆته سه ر!

ناحه زان گه ل ، له  سه ر کارن !

چاکه خوازان ،له سه ر دار ن!

بی تاوان، زولمی لی ئه کری!

موجریم تاوانی ، لا ئه بری !

 خزمه تکاری،بوه ته سه ر بار 

راسی چه وته،چه وت له سه ر کار!

لا ری ، سه روکی  ژیانه!

د زی نه کردن ، تا وانه !

ریکی و پیکی ،وه گ زیلله ته

خوینـی پاکان،بــی قیمه ته!

موسلمان زوره، به س به ناو

مودافیـع زوره، به س بی چاو

عاشق شوره ت و هه م ناوین

زورین وه کو ، که فی ئاوین

زاهیر سـالم ، دل دا رزیو!

لاشه قه ڵه و ، ده رون به زیو

گۆڵی دوژمن مان،خواردوه!

شیوه ی ژیانمان،تیک چوه!

پیسه ی زاهیرمان گرتوه!

روحـی دینیمان ، مـردوه!

قینی خودی ، له دلمانه!

دل به ره حمین،بو بیگانه!

به هه شتی خوا ،دابه ش ئه که ین!

زورکه س تیا، بی به ش ئه که ین!

بوفتوا دانیش ، دلـــیرین !

بی ترس وبیم،وه کو شیرین

پشت له دشمن ، به خوفیرین

زوریک بو ،دوزه خ ئه نیرین!

ره خنه ئه گرین،له هه مو که س

له خاوه نان، فیکره و مه به س

ئیراد ئه گرین،له ئه م و ئه و

روژ له خه لکی،ئه که ین به شه و

ئه وه ی ئه یڵین،خو لی دورین

له وه زیفه ، پرقوسورین!

قسه زل و ، عه مه ل که مین

حه سره ت مه ند و دل پرخه مین

ژینی دونیا ، مه به ستما نه !

پول و مال ، هه رچی که سمانه

هه ول و ته لاش مان بو ژینه

دین و ژینمان، بی په رژینه !

بو ژین ژیانمان،زور تا له !

پر له ره نجه و ئاه و نا له !

راحه تیمان ، بو نه ما وه !

ئیسراحه تمان، هه ل گیراوه

هینده ژینمان ، له سه ختیه!

کاتی عیباده ت ، مان نیه !

فه رمانی خوا، ژیرپی ئه خه ین!

بی ترس وبیم ،غه یبه ت ئه که ین

قسه زل و ، عه مه ل که مین !

ته لاش گه ری ، بی به رهه مین

موسلمانی ،خوا نه ناسین

سفره درو ، نا سپاسین!

له ئیجرای عه مه ل، وه سواسین

گیژو ویژو ، له حه ق کاسین!

تا ئا وا بین، هه ر وا ئه بین

له لای خوداش،رسوا ئه بین

  =====

چاره ی ئه م ده رده،یه ک بونه

له شوین فیل دوژمن، نه چونه

ئیتاعه ی خودا، کردنه !

قه ول بی عه مه ل ،لابردنه

دل و ده رون، ساف کردنه

موسـلمان بون،تـا مردنه !

گورینی دل و ، ده رونه

پشتیبانی ، یه کتر بونه !

گوران کاری ، قــه ولی ئه وی

تیکوشان و ، هـــه ولــی ئه وی

با قه ول بده ین، هـه مویه ک بین

قورس و موحکه م،دورله شه ک بین

 

له م ده ورانه ، بـی سو با ته  

له م عه سـره پر ، خـورا فا ته

 

که دوژمنانـــی ، بیــر به لاو!

له گه نج وپیر و ، ژن و پیاو

له بوئیمه ، وا یه ک ده نگن !

هاو مه به ست و له سه ر جه نگن

ئیمه ش کوبین، له ده وری یه ک

پینوسه کان ، بکه ین به چه ک

ل ری دینا ، خــزمه ت بکه ین         

چا کان چون بون،وا ژین بکه ین

چاکه کار و ، چاکه خواز بین 

دروس کار و، سه ر فه راز بین

به بیر به رزو ،مه به سته و ه

چه کی پینوس ، به ده سته وه

 

بیری له فزو ،که لام مان بی ! 

له وتـا را ، مـه را م ما ن بـی !

 

باکه م غه یبه تی ، یه ک بکه ین

ناوی یه کتر ، به خراب ببه ین

 

هه رکه لامی،ده رچوله ده م 

لای خواسه بته،خاترتان جه م

با وتار مان ، سه نجیـــده بی 

وه کـو پــولای ، ئا و دیده بی!

پاریـــز گاری ، له دین بکه ین 

حه ریمی ژین،په رژین بکه ین

هه لس و که وت وخوارن و خه و          

جم جولی ، روژان و شـه و  !

به یا ن له ما ل،که دینه ده ر !  

له ما لا بـوین،یا ن له سه فه ر

 

دا نیش توین ،یان به پـی وه    

یا له کولا ن ، ها ین له ری وه

 

ئییشی خــودی ، یا ئیــــدا ری

زه حمه ت لادی وکه سبی شا ری

 

ده ر برینی ،فیکره و مه را م !

ئیزهـا ر کردن ،له فزو که لام 

هه مـو حا ل و هه مو کا تی!

له حزه و ئا ن وکا ت و سا تی

ره زا ی خوامان،نه چی له بیر

له بو نه فس مان،نه بین ئه سیر

نه بین په یره و ، مود زه ما نه

که لک وه ر بگرین،له م ژیا نه

 

ئه ر وه ها بوین،که لا می حه ق           

له ژیا نما ن،کردی سه ده ق 

   

ژین مان هه مو ،ئه بی تاعه ت          

موسته حه ققی ، ره زا و ره حمه ت 

 

به م وه زع و حـالـه،نامینیــن!

خه لافه ت ئه رز،به ده س دینین

 

به لام ئه گه ر ، وا دو دل بین!

له ده ستوری ، خوا غافل بین

 

هه تا ماوین ، له ژیر ده ستین

ژیر چه پوک و کزو په ســتین

ئیوه با ش بن ،به باش بژیـن  

هه ول ده ن له بو،په یامی دین !

ئه م جا بگرن ، ده ستی (غه ریب)        

سه ختی زوری،بو وه نه سیب

ئه گه ر نه ی بی،یاری د ه ری 

مه حا له لـه م  قوره بێته  ده ری 

 

***************

30  ـ 5ـ 1392 هه تاوی 

کرماشان ـ حیکمه ت ئا وا

ده‌نگێ نه‌دراوه

بۆچوونەکان

1
امان فرجی (not verified)
1392/6/20 07:35

ده س و چاو و زه ین و پینووست بی وه ی بی و له په نای ئه من و خوشه ویستی خوای مه زن دابیت .به راستی ئه م هه سته هه ست و سوزی هه موو موسلمانیکی به ئه مه ک و تیفکراو له روداوه کانی ئه م سه ر ده مه یه له خوا د پارینه وه خه مه کانمان به هه ل هینانی هه تاوی روونی ئیمان دامرکینی و سوز و برایه تی زورتر له نیوان موسلمانان به دی بینیت به و هیوایه .

.:: نوێ‌ترین ::.

لاوانی كورد ئۆسكاری خۆڕاگرییان به‌ده‌ست هێنا هه‌واڵه‌کانی ئیسلاح وێب (1401/02/28)