هه زار دۆست که مه دوژمنێک زۆره

هه زار دۆست که مه دوژمنێک زۆره

هه ڵۆیه ک به‌چکه ڕێویه ک دزی، دایکه که ی غاری دا هه ڵۆیه که به ڵام بۆی

لێ نه ستێندراوه ،گوتی هه ڵۆ به‌چکه که م ده وه ده نا په ندێکت به سه ربێنم بۆحه فتا پشتت

ئاقڵ ده که م.

هه ڵۆ: به خوای که ری ئاخر چۆن ده ستت به من ڕا ده گا، ئه من هێلانه م له

سه ر دارێیه وشوکربۆ خوداش ناوێریه سه ردارێ! 

ڕێوی سه لکه بزوتێکی ده ست دایه و گێشته بن

ئه وداره ی که‌هه ڵو،هێلانه ی له سه ر کردبو.

هه ڵۆ له ترسان که نه کا ڕێوی هێلانه که ی

بسوتێنێ، پاڕایه وه وبه‌چكه كه ی وێداوه.

مه ڵێ جێگاکه م به رزه به که س ناهێته له رزه

حه ق خوراو به تین و جۆشه تۆڵه ستاندنی پێ فه ڕزه

له جیات بکه ی زوڵم وزۆری، بگره دۆست و هه واڵێ

 ئاوا قایم ده بێ جێت ، دۆست دوژمن ڕاده ماڵێ

ده‌نگێ نه‌دراوه

.:: نوێ‌ترین ::.

شێوازی هاوسەنگی لە شێعری نالیدا ئه‌ده‌ب و هونه‌ر (1399/04/10)