دوڕویی

دوڕویی
قه له ڕه شه  که زانی کوتره کان دانه وێڵه یان به ئاسانی وه گیر ده که وێت ڕه نگی سپی ده خۆ
 هه ڵسو وخۆی وه ک کۆتره کان لێکرد ، ماوه یه ک له به ینیان مایه وه تائه وه ی که ده ستی 
کرد به قڕه وقڕو شته که ی لێ خرا کرده وه جا خودا وه ت حه سێنی له ده ست کۆتران ، خۆ 
نازانی چیان به و قه له ڕه شه یه کرد؛قه له هه ر جورێک بو خۆی ڕزگارکرد ، به سه ر شۆری
چۆوه بۆ لای باقی قه لان؛ به ڵام به داخه وه له وێش له به ر ئه وه ی وه ک کۆتران ده چو بۆ حه فتا پشتیان ته نبێ کرد ؛ به دبه خته له هه ردو لایان بو وه به ته نیا مایه وه.
واده زانی تابه که ی دوروییت دێته فریا
هه زاران که س ئه و به رگه ی پۆشی وبه زوویی دڕیا
یه کره نگ به و مه به دوڕوو، بێ به روپشت وه ک نیسکێ
چۆن هه ر که س ریاکاری کرد له ئاکام دا زۆر گریا
ده‌نگێ نه‌دراوه

بۆچوونەکان

1
بدون‌نام (not verified)
1392/8/18 05:38
Vote up!
156

سه لام وسپاس. ان المنافقین فی درک الأسفل من النار. واته منافقه کان(دو روه کان) له ژیروترین وخوارترین وناخوشترینی وپه ست ترین جیگای جه هنده م دان . جیگای منافق ودورو زور زورله جیگای کافروبی باورناخوشتره . خواگیان له دوروییمان بپاریزه .آمین