شین ئاوا به شداری شینه

نووسەر: 
شیما کریمی
شین ئاوا به شداری شینه

به ناوی زاتی ته نیاترین ته نیا...

سووتنی منداڵه بێ تاوانه کانی شین ئاوا...جه رگی هه موو خه ڵکێکی له گه ڵ خۆیدا سووتاندوه...

شێعرێکم بۆ هاو ده ردی له گه ڵ ئه و دایکه جگه ر سووتاوانه نووساوه...

شین ئاوا به شداری شینه

ئه مڕۆ دیسان وه کوو جاران

فرمێسکی کورد بوو به باران

ڕۆڵه ی قوتابیم  خه مگینه

شین ئاوا به شداری شینه

قوتابخانه مان وێرانه

به شی هه ژار  هه ر برژانه

دایه گیانم لێم ببوره

دایم فرمێسکی تۆ سووره

ئه مویست دڵخوشت که م به خۆم

نه مویست پشتت به خه م که م کۆم

له فرمێسکی خوێنین و گه ش

سۆمای چاوت نه بوو بێ به ش

دایه گیان له بن سووتاوم

به سه ربه رزی بانگ که ناوم

نه ڵێی ڕوومه تی سووتاوه

ڕۆڵه ی کوردم،هیوام ماوه!

به زام و ژان و ئێش و ده رد

گه شه ی هیوام قه د نابێ سه رد

((شیما.ک))

ده‌نگێ نه‌دراوه

بۆچوونەکان

1
بدون‌نام (not verified)
1391/9/21 09:44

سلام.
سپاس خویشکی به ریزم...شیعره کت جوانه...سه رنج راکیشه.

2
بدون نام (not verified)
1391/9/22 07:26

شیعره که ت جوانه و به شیوازیکی جوان باسی شیناوی ده کات

3
متین لطفی (not verified)
1391/10/5 03:41

سپاس بؤ تو، خوئشکی بةریزم؛ جوان بوو