"لبیک اللهم لبیک...لبیک لا شریک لک....لبیک"

نووسەر: 
حسنا خورشیدی
"لبیک اللهم لبیک...لبیک لا شریک لک....لبیک"

خداوند دعای مرا استجابت فرمود...و این هم شعری که چند سال گذشته در حال و هوای رفتن به حج اکبر سرودم.که با دوباره فرارسیدن موسم حج بی مناسبت هم نیست.

البته به زبان کردی هورامی است:

"لبیک اللهم لبیک...لبیک لا شریک لک....لبیک"

فه رماوای جه تو، له به یکیش جه من

{خواندن از شما،لبیک هم زمن}

به سه رو مه ونه ، نه ک به پا ئه من

{از فرط شادی با سر می آیم نه فقط با پا!}

په روه ردگاری گه و ره و سه رینم

{پروردگار بزرگ و بلند مرتبه ام }

سه د شوکرت که روو،جه وه شی دینم

{صدها بار ازشادی داشتن نعمت دینت شکرت می گویم}

گه وره ت که ردیمی به دینی پاکت

{تو ما را با عطای دین پاکت بزرگ و ارزشمند کردی}

به ره سول موختار، به نوری تاکت

{و همینطور با پیامبرت رسول مختار(ص)ونور یگانه ات}

فه رماوات به یدی ، وه لای یانه که م

{دستور فرمودی که (برای حج)به سوی خانه ام بیایید}

که عبه چون شه م بو، تو په روانه که م

{کعبه چون شمع باشد و تو چون پروانه گرد آن }

سوریی جه ده ورش ، به ئیمانووه

{وبا ایمان دور آن بگرد و(مشغول آن باش)}

تا "ئه مماره ی نه فس"،په یت نه مانووه

{تا از نفس اماره ات در امان باشی}

دلت پاکو بو جه کینه و ریا

{و دلت از کینه و ریا پاک شود}

دلت که نینو جه ویستی دونیا

{و دلت را از دنیا خواهی بکنی}

ده رونت شوری به هه لسی گه رمت

{درونت را با اشکهای گرم و روانت شستشو دهی}

دلی حه زینت ، ئاوینه ی شه رمت

{و دل غمزده و حزینت آیینه ی شرمت باشد}

دوعا که رینه پیی دین و دنیات

{برای (سعادت)دین و دنیایت دعا کن}

تا خووای گه وره ت یاوو به فریات

{نا خدای بزرگت به فریادت برسد}

دلی بی گه ردت باوره وه لای من

{دل بی گرد و پاکت را برای من بیاور}

چه می زولالت پیی ته ماشای من

{و چشمان اشکبار(و پاک شده با اشکت را) برای دیدن من...}

"ته وافش " که ره "حه فت" ده وری ته مام،

{(کعبه)را هفت دور(شوط)کامل طواف کن}

جه لای "تووه نی ره ش" بکیانه "سه لام"

{و کنار سنگ سیاه(حجرالاسود)سلام بفرست(استلام کن)}

زکرت" الله " بو، فکرت هه ر "الله"

{ذکر و فکرت فقط الله باشد}

واچه جه شه یتان "أعوذ بالله "

{و از شر شیطان (اعوذبالله)بگو}

که رینه "ته وبه"، هور نه گیلینو

{توبه کن، توبه ای بی بازگشت(توبه نصوح)}

به روحیوه پاک چیگو بلینو

{و با روحی پاک از سوی من برگرد}

به یادت باورو "سه حرای عه ره فات"،

{در صحرای عرفات به یاد بیاور،}

دماو ئینه یه که که ردت وه فات،

{بعد از اینکه وفات کردی ،}

گرد جه می مه وان پیی سووال و جواو

{همه(مثل همین صحرا)درصحرای محشربرای سؤال وجواب جمع میشوند)}

کی خاسیش که رده ن، یا کی گرد خراو؟؟!

{تا معلوم شود چه کسی اعمال نیکو داشته و چه کسی اعمال بد؟}

بگنووه ویرت ئه ی تو چیشت هه ن؟

{به یاد بیاور پس تو چه داری؟}

پیی روی "مه حشه رت"، کاریوه ت که رده ن؟

{برای روز محشر کاری کرده ای؟}

که ویت ئه ژناسا جه روی " عه ره فه "

{وقتی در روز عرفه به خودشناسی رسیدی،}

جا ئه وسا مه لی پیی " مزدلفه "

{در مرحله ی بعد (از حج)راهی مزدلفه می شوی}

جا ئینجا نه فست "قوروانی "که ره،

{و انجا نفست را قربانی کن،}

ته مامو دلیت پیی "الله" به ره

{و تمام دل و قلبت را برای الله ببر}

با کور بو شه یتان به " تووه نی ئیخلاس"

{بگذار کور شود شیطان با سنگ اخلاص(رمی جمرات)}

دور که ره جه ویت" وسواس الخناس"

{و وسواس الخناس را از خودت دور کن}

جا " سه عی" ت که ره جه "سه فا " و "مه روه "

{در صفاو مروه سعی کن،(دو سعی!)}

روناک بو دلت ، چه رمه چوون وه روه

{که دلت روشن و نورانی شود و سفید چون برف}

جا" زه م زه می" عشق جه دل مه جوشیو

{و پس تمام اینها، زمزم عشق (خداوند)در دلت می جوشد}

دلت به " خه وف " و " ره جا" مه پوشیو...

{و دلت را خوف و رجاء می پوشاند و پرمی کند...}

ئه ی خووای گه وره،رب العالمین

{ای خدای بزرگ، رب العالمین}

خووای گه وره و ورد ، ئاسمان و زه مین

{خدای مخلوقات بزرگ و کوچک و آسمان و زمین}

سه د گیانی شیرین که روو قووروانیت

{صد جان شیرین فدای تو باد}

سه د شوکرت که روو، بونه و میمانیت

{و صدبار شکرت می کنم بخاطر میهمانی ات(حج)}

ئه ی خووای ساحب شه وکه ت و مه قام

{ای خدای صاحب شوکت و مقام}

ئه ی یانه ی پاکت ، ویش " دارالسلام "

{ای خانه ی پاکت دارالسلام}

مواچونه " له به یک" مه وینوو "ئیحرام "

{لبیک می گویم و احرام می بندم}

دوور مه وو جه خه م دنیای بی ده وام

{و از غصه ی دنیای بی دوام دور می شوم}

خه فه ت ئانه نه پیی دوری تو بو

{غصه آن است که از دوری تو باشد}

مه ونه پیی " حه ججت" گه ر کو به کو بو!

به حجت می آیم حتی اگر هزاران فرسنگ دور باشد)

فه رماوای جه تو ، له به یکیش جه من

به سه رو مه ونه....نه ک به پا ئه من

ده‌نگێ نه‌دراوه

بۆچوونەکان

1
س.ق (not verified)
1391/7/26 03:33

عالی بود حسنی خانم

2
ره سول (not verified)
1391/7/27 06:02

زور چوان بوو دهستت خوش بیت

3
مودريك عةلى عارف (not verified)
1391/7/27 07:47

خاتوو حوسنا دمای سلام و حورمه‌تیم به‌ی جه‌نابیتا ، ده‌س وه‌شبۆ به‌ی شیعره‌كی ... خوا وزۆت وه‌رو لوتف و مه‌رحه‌مه‌ت و ویشۆ" جیای هۆرامی زوانه‌كا كوردستان و عیراقی ده‌س وه‌شی عه‌رز كه‌رونه‌ ...

.:: نوێ‌ترین ::.

وتە شیرینەکان، ژیان دروست دەکەن هه‌وارگه‌ی دڵان (1400/08/30)
ئامۆژگاری باوکێک بۆ کوڕەکەی... هه‌وارگه‌ی دڵان (1400/08/21)
كۆڕی هاوده‌می له‌گه‌ڵ قوڕئان له‌ ئیرانشار به‌ڕێوه‌ چوو روابط عمومی، هه‌واڵه‌کانی ئیسلاح وێب (1400/08/21)