گفت‌وگو

متن کامل گفتگوی استاد یوسف قرضاوی و آقای هاشمی رفسنجانی
دکتر یوسف قرضاوی ترجمه: عبدالعزیز سلیمی
1385/12/07
مصاحبه با دکتر قرضاوی: ارتداد، شبیه سازی و ...
دکتر یوسف قرضاوی
1384/06/23
همزمانی محتوا