کسب حلال

اینجانب صبح تا شب در مغازه‌ای کار می‌کنم، صاحب مغازه ماهیانه 160000 تومان به من مزد می‌دهد، در حالی که زن و بچه دارم و کرایه‌نشین هستم، آیا می‌توانم به اندازه فقط یک کارگر معمولی، خودم شخصاً از درآمد مغازه بردارم؟

شماره: 
163

بیشتر از مبلغی که با صاحب مغازه توافق کرده‌اید، حق برداشت ندارید. در حدیث آمده است: «من استعملناه علی عمل فرزقناه فما اخذ بعد ذلک فهو غلول» [سنن ابوداود] کسی را که بر کاری بگماریم، و مقرری و حقوقی را برای او قرار دادیم، هر چه بیشتر از آن برگیرد، آن خیانت است.
پس نباید در امانتی که به شما سپرده شده خیانت کنید. «من غشنا فلیس منا» [مسلم و سنن ابن‌ماجه] اما می‌توانید وضعیت خودتان را برای صاحب مغازه توضیح دهید، شاید تجدید نظر کند، در غیر این صورت با جدیت و با توکل بر خدا دنبال کاری دیگر بگردید و کارتان را عوض کنید.

حكم (حلال يا حرام بودن) پولي كه از راه نصب و راه اندازي ماهواره و اينترنت و... كه هم مفيد هستند و هم مضر بدست مي‌ايد، براي نصاب آنها چيست ؟ (لطفاً شفاف و روشن توضيح دهيد).

شماره: 
69

اشکالی ندارد؛ چون ماهواره و اینترنت خودشان حرام نیستند، و پیامد چگونگی استفاده از آنها بر عهده خود استفاده‌کننده است، و متوجه نصب‌کننده‌ی آن نمی‌شود.

همزمانی محتوا