زکات

لطفاً بفرمایید در مذهب اهل‌سنت خمس داریم؟ و به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟

شماره: 
0

در فقه مذاهب اهل‌سنت به غنایم جنگی و دفینه که از زیرزمین پیدا می‌شود، خمس تعلق می‌گیرد.

لذا تعدادی سوال در خصوص زکات مطرح می‌‌کنم که امید است انها را یکی یکی برایم روشن نمایید: 1-تیر 84 تا 85 ، 366000تومان پس انداز داشتم 2-شهریور 85 تا 86 ، 1163000تومان 3-مهر 86 تا 87 ، 1455000تومان 4-اذر 87 تا 88 ، 2050000تومان 5-در تاریخ 86/07/26 مبلغ 2500

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
لذا تعدادی سوال در خصوص زکات مطرح می‌‌کنم که امید است انها را یکی یکی برایم روشن نمایید: 1-تیر 84 تا 85 ، 366000تومان پس انداز داشتم 2-شهریور 85 تا 86 ، 1163000تومان 3-مهر 86 تا 87 ، 1455000تومان 4-اذر 87 تا 88 ، 2050000تومان 5-در تاریخ 86/07/26 مبلغ 2500000تومان تا تاریخ 89/08/17 به یک نفر دادم که بعد از سه سال مبلغ مذکور را به من پس داد 6-مبلغ 5500000تومان در اذر 88 تا 89 در حساب بانکی ام بود 7-مبلغ 2000000تومان را در تاریخ مرداد 88 تا 90 به یک نفر دادم که بعد از دو سال آنرا پس داد 8-اگر کسی پولی از زکات را به گردن داشته باشد و نداند ولی در عوض به انسان‌های فقیر و مستمند کمک کند ایا خداوند در روز قیامت برای ان فرد از ان پول احسان و صدقه و بخشش بابت زکات مال برایش حساب می‌‌کند؟ 9-لطفا در خصوص تاخیر در زکات هم توضیح دهید

حد نصاب زکات پول معادل بیست مثقال (86گرم) طلا ست که فرد اگر بهای بیست مثقال طلا را که در سال 94 نه می‌لیون و پانصد هزار تومان می‌‌باشد داشته باشد و یک سال بر آن بگذرد آن پول در دست خود فرد باشد یا در بانک گذاشته باشد یا قرض داده باشد باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن را زکات دهد، اما اگر پول فرد کمتر از بهای بیست مثقال طلا باشد زکات بر او واجب نیست.
صدقه و بخشش زکات به شمار نمی آید دادن زکات عبادت است و فرد به هنگام دادن آن باید نیت کند.
اگر فردی عمدی پرداخت زکات را به تاخیر اندازد گناه دارد اما اگر به سبب عذری آن را به تأخیر اندازد گناه ندارد و در هردو صورت فرد باید زکات مال اش را بدهد.

مبلغی پول در بورس دارم سهام شرکتهای مختلف است یک سال گذشته ولی ضرر کردم ایا مابقی پول مانده زکات دارد

شماره: 
0

اگر آن پول به اندازه حد نصاب زکات باشد، یعنی بهای بیست مثقال طلا که در سال 1394 مبلغ نه می‌لیون و پانصد هزار تومان پول داشته باشید و یک سال بر آن گذشته باشد باید یک چهلم (دو و نیم درصد) آن زکات دهید ضرر کردن فرد مانع و جوب زکات نیست.

سلامٌ علیکم با امانت دادن بخشی از پولهایم، حدنصاب آنها از بیست مثقال خارج شده و هنوز بدهیم را پس نگرفته‌ام، آیا هنوز شرایط زکات پولم برقرار است؟

شماره: 
0

قرض مانع وجوب زکات نیست و از حد نصاب نمی‌کاهد، اگر شما امید به باز پس گرفتن قرض را دارید باید پول‌های موجود نزد خود و آنچه را قرض دادی حساب کنی و زکات آن‌را بپردازی.

آیا جایز است زکات همانند مالیات الزامی شود؟

شماره: 
0

بلی، مطابق آیات قرآن و احادیث پیامبر(ص) زکات فرض است و هر کس آن‌را نپردازد گناهکار است.
چنان‌که فرموده است: خذمن اموالهم صدقه تطهرو تزکیهم بها... (سوره توبه: 103
و پیامبر (ص) فرموده است: "بنی الاسلام علی خمس: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و حج البیت و صوم رمضان" (مسلم)