حج

آیا زدودن موی بدن قبل از احرام حج و یا بعد از احرام حج حرام است یا نه؟

شماره: 
1148

زدودن موهای بدن پیش از احرام مانعی ندارد، بلکه بهتر است فرد پیش از بستن احرام موهای زاید بدنش را بزداید. اما بعد از بستن احرام و پیش از انجام مناسک زدودن آنها درست نیست. اگر کسی در حال احرام موها را از بدن بزداید، کفاره دارد و باید یک گوسفند قربانی کند.

حج بر چند نوع است و هر کدام را به‌طور کامل تشریح نمایید؟

شماره: 
1001

حج فرض به سه شیوه برگزار می‌شود: 1- تمتع 2- قِران 3- اِفراد.
برای آگاهی بیشتر در این مورد به کتاب‌های فقهی، از جمله: کتاب فقه آسان، فقه منهجی و کتاب‌های دیگری که در زمینه‌ی حج نگاشته شده‌اند، مراجعه شود.

سال 85 برای تشرف به خانه‌ی خداثبت نام کردم. حکم شرعی سود مبلغ سپرده‌گذاری شده را بیان کنید. در برگه‌ی ثبت عبارت «سپرده‌گذاری بلندمدت حج تمتع» قید شده است.

شماره: 
783

باید آن اندازه سود مبلغ سپرده‌اتان را به فقرا و نیازمندان بدهید تا حج تمتع شما بدون شبهه‌ی ربا باشد.

پدربزرگ من چند سال پيش فوت شده است. من مي‌خواستم از شخصي كه به حج تمتع برود و بخواهم برایش عمره بجای آورد، آيا ممکن است که شخص خودش به عمره بود و بجاي يك نفر ديگر عمره بجای بياورد؟ يا براي هر ماه يك عمره بيشتر نيست؟

شماره: 
657

دیدگاه علما در این مسأله متفاوت است، اما بیشتر علما گفته‌اند: به جای آوردن حج و عمره به نیابت از پدر و مادر فوت شده یا زنده (در صورت عدم توانایی آنان) جایز است. همچنین فردی که به حج یا عمره می‌رود، بعد از آن که حج و عمره‌ی را خودش به جای آورد، می‌تواند به جای فردی دیگر که برای رفتن به عمره توانایی و استطاعت جسمی و مالی ندارد، عمره به جای آورد.
این که فرد در یک ماه تنها می‌تواند یک عمره بگزارد دلیل معتبر و موثقی ندارد.

آیا رفتن به حج تمتع با پولی که طبق روال در بانک به ودیعه گذاشته شده و به آن سود تعلق می‌گیرد، جایز است؟ یا باید درصد سود را محاسبه کرد و آن را از مال خارج کرد؟

شماره: 
312

احتیاط آن است که سود افزوده شده را حساب کنید و خودتان آن را استفاده نکنید، بلکه آن را در کارهای عام‌المنفعه هزینه نمایید.

اینجانب در سال 90 به مکه مشرف شدم، در آنجا در حد توان خود مراسم را به جا آوردم، طواف القدوم اولیه را شخصاً انجام دادم، ولی خیلی خسته شدم، به علت ناراحتی قلبی و نارسایی آن بعدها برنامه‌هایم را با ویلچر انجام دادم،

شماره: 
301
ادامه سؤال: 
مراسم مِنا و مُزدلفه و عرفات را انجام دادم ولی رمی جمرات و قربانی را نماینده گرفتم و انجام دادند؛ آیا این عبادت من اشکال داشته و آیا مورد قبول واقع می‌شود یا خیر؟

خداوند دین را بر بندگانش آسان گرفته و در آن هیچ‌گونه عسر و حرجی نیست و هر کس به اندازه توانش مکلف است، در کتاب‌های فقهی به فرد بیمار رخصت داده شده است که برای ادای مناسک حج از دیگران کمک بگیرد یا برای خود نایب انتخاب کند. بنابراین عبادت شما -ان‌شاء‌الله- قبول است؛ زیرا معذور بوده‌اید.

همزمانی محتوا