اخلاق و تربیت

در صورتی که شخصی سو گند بخورد به جایی نرود ولی به واسطه ی افراد دیگری مجبور شود برود ولی نه در آن زمان که گفته بلکه در زمان دیگری با زباید کفا ره بدهد؟ در ضمن اگر برای همین حالت شخص در دل خود سوگند طلاق بخورد نه به صورت کامل ولی آن را به زبان نیاوردحکمش چ

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
در صورتی که شخصی سو گند بخورد به جایی نرود ولی به واسطه ی افراد دیگری مجبور شود برود ولی نه در آن زمان که گفته بلکه در زمان دیگری با زباید کفا ره بدهد؟ در ضمن اگر برای همین حالت شخص در دل خود سوگند طلاق بخورد نه به صورت کامل ولی آن را به زبان نیاوردحکمش چیست؟ و در آخر اینکه چگونه افکار این چنینی مثل مورد بالا را از ذهن خود دور کنیم چو م دام ذهن من را به خود مشغول کرده و زندگیم تحت الشعاع آن قرار گرفته

اگر شخص سوگند خورده است که در زمان مشخصی به جایی نرود در این صورت اگر در غیر زمان مشخص شده به آن جا برود سوگندش شکسته نشده و نیازی به کفاره نیست اما اگر بدون تعیین زمان سوگند بخورد به فلان جا نرود و بعد به هردلیلی به آنجا برود باید کفاره سوگند خود را بپردازد.
اگر شخصی سوگند به طلاق را برزبان نیاورد و تنها دردل قصد کند اعتباری ندارد یعنی اگر خلاف آن عمل کند طلاق او واقع نشده است و بدانید اگر بر آنچه دردل شما می گذرد لفظ طلاق را برزبان جاری نکنید رابطه شما با همسرتان شرعی و مجاز است و ذهن خود را به آن مشغول نکنید.

سئوال : چنانچه شخصی خود را نسبت به سایر افراد جامعه (بجز علماء ، صالحان ، عارفان و اینگونه اشخاص که بهتر جامعه می‌باشند) کمتر ، گناهکارتر و حقیرتر بداند، در صورتی که خداوند متعال او را از نعمت‌هایی همچون پدر و مادر و همسر و فرزند و رفاه و موقعیت اجتماعی و

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سئوال : چنانچه شخصی خود را نسبت به سایر افراد جامعه (بجز علماء ، صالحان ، عارفان و اینگونه اشخاص که بهتر جامعه می‌باشند) کمتر ، گناهکارتر و حقیرتر بداند، در صورتی که خداوند متعال او را از نعمت‌هایی همچون پدر و مادر و همسر و فرزند و رفاه و موقعیت اجتماعی و شغل مناسب محروم نساخته است، بعنوان مثال با خود بگوید من نزد خداوند متعال از همه گناهکارتر و حقیرتر هستم یا پست و ذلیل تر هستم و بقیه افراد از من بهتر و بالاتر هستند آیا چنین شخصی کفران نعمت کرده و کرامت انسانی زیر سوال برده و عزت نفس را زیر پا نهاده و ناشکری نعمت کرده است؟ و چنانچه شخصی خود را در مقابل و برابر الله جل جلاله پست و حقیر و فرومایه و گناهکار بداند و خود را همیشه در بارگاه خداوند سرزنش کند، آیا چنین شخصی خطا کرده است؟

انسان دربرابر خداوند خود را فروتن و کوچک بداند و کاملاً فرمانبردار و تسلیم دستورات او باشد اما در برابر دیگران کرامت خود را حفظ کند چنان که خداوند فرموده است " ولقد کرمنا بنی آدم" اسراء 70 و در عین احترام به دیگران خود را حقیر و ناچیز نشمارد و همانند حقوق دیگران حقوق خود را نیز بشناسد و آنها را پایمال نکند و متوجه باشیم که تواضع و فروتنی خوب است اما حقارت و نداشتن اعتماد بنفس بد و عزت نفس خوب و تکبر بر دیگران بد چنانکه خداوند فرموده است:
لِلهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤِمنین (منافقون 8)
بنابراین سعی کنیم مرز میان اخلاقهای بد و خوب را بشناسیم و آن را رعایت کنیم در این باره به

با سلام ... میخواستم بدونم آیا تهمت با توبه کردن بخشیده میشه ؟...اگر در جمعی گفته باشیم که با دختری رابطه داشتیم (رابطه جنسی) در صورتی که در واقعیت این چنین نبوده ! (و اون دختر هم نمی‌داند که اون شخص این تهمت را زده! ) اگر بعدا آن شخص پشیمان شود و توبه کن

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام ... میخواستم بدونم آیا تهمت با توبه کردن بخشیده میشه ؟...اگر در جمعی گفته باشیم که با دختری رابطه داشتیم (رابطه جنسی) در صورتی که در واقعیت این چنین نبوده ! (و اون دختر هم نمی‌داند که اون شخص این تهمت را زده! ) اگر بعدا آن شخص پشیمان شود و توبه کند ...آیا توبه از وی پذیرفته میشود ؟ آیا مطرح کردن این قضیه (تهمت) با آن دختر بعد از گذشت مدتی کار درستی است ؟! و آیا مطرح کردن آن با افرادی که در آن جمع بودند (و یاد آوری آن بعد از این مدت) کار درستی است ؟! آیا اگر به دختر و جمع حقیقت گفته شود "مفسده ای" وجود نخواهد داشت ؟

اگر از راه گفتن این تهمت مدت زیادی گذشته باشد و آن به فراموشی سپرده شده است، آن را به یاد آن فرد نیاورد، بلکه توبه کند و از خداوند آمرزش بخواهد.

1- من در کودکی مقداری پول پیدا کردم(در حد2000تومن)بعد از مدتی متوجه شدم که صاحب آن در همان جا به دنبالش می‌‌گردد و حتی از من پرسید که آنرا دیدم یا نه،ولی من حقیقت را نگفتم و آنرا برای خود برداشتم.اما حالا که فکرش را می‌کنم بسیار ناراحت می‌شوم حتی نمی دانم

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
1- من در کودکی مقداری پول پیدا کردم(در حد2000تومن)بعد از مدتی متوجه شدم که صاحب آن در همان جا به دنبالش می‌‌گردد و حتی از من پرسید که آنرا دیدم یا نه،ولی من حقیقت را نگفتم و آنرا برای خود برداشتم.اما حالا که فکرش را می‌کنم بسیار ناراحت می‌شوم حتی نمی دانم آن فرد زنده است یا نه.حالا برای جبران من باید چکار کنم؟ 2- اگر فردی از جلوی ما در هنگام نماز رد شود نمازمان باطل است؟آن فرد گناه کبیره انجام داده است؟

در صورت امکان معادل آن پول را به وارثان صاحب اش برگردانید در غیر این صورت معادل آن را به نام او صدقه بدهید.

اگر جایی با گفتن حقیقت مظلوم واقع شویم و تبعیض کنند می‌توان دروغ گفت؟

شماره: 
0

مسلمان باید همیشه راست بگوید و از دروغ بپرهیزد گرچه به زیان او باشد در کتاب حدیث "ریاض الصالحین" امام نووی در چند مورد دروغ را جایز دانسته‌ است به آن مراجعه شود.