آداب اجتماعی

در قوم و فامیل ما عادت بر این است که مرد و زن نامحرم فامیل هنگام مصافحه به هم دست می‌دهند. مثلا هنگامی زن دایی‌ات را میبینی دستش را جلو می‌کشد آیا به او دست بدهم؟

شماره: 
0

علما دست دادن مرد و زن نامحرم را با یکدیگر جایز نمی دانند برخی علما گفته‌اند: اگر زنی بیگانه برای دست دادن دستش را به‌سوی مرد بیگانه دراز کند اصل برآن است مرد دست ندهد اما اگر دست ندادن آن مرد سبب آزردگی آن زن شود و مفاسد آن بیش از مقاصدش باشد بهتر است مرد با او دست دهد زن دایی نیز حکم زن بیگانه را دارد.
در کتاب (الفروع و تصحیح الفروع) از امام احمد حنبل نقل شده است که مصافحه با زنان را مکروه و مصافحه با پیرزن و پیرمرد را جایز دانسته است.

سلام نام فردین چه معنا دارد و از دید شریعت جایز است یا نه؟

شماره: 
0

فردین مخفف فروردین نخستین ماه سال خورشیدی است و نام گزاری با آن اسم مانع شرعی ندارد.

عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران:درمحیط کار چقدر شرع اجازه می‌دهد باهمکاران صحبت و شوخی کرد؟اصلا این اجازه رامیدهد؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران:درمحیط کار چقدر شرع اجازه می‌دهد باهمکاران صحبت و شوخی کرد؟اصلا این اجازه رامیدهد؟

مسلمان موظف است اخلاق و شئونات اسلامی را رعایت نماید و به اندازه ای با دیگران شوخی و مزاح کند که به کسی توهین نشود و وقار و سنگینی شخصیت فرد از بین نرود و دیگر وظایف و تکالیف کاری و اداری را ناقص و معیوب ننماید. البته در شوخی با جنس مخالف باید احتیاط شود تا به گناه نینجامد.

همزمانی محتوا