دیدار مشترک هیٲت اجرایی تربت جام و پاوه

دیدار مشترک هیٲت اجرایی تربت جام و پاوه
با حضور اعضای هیٲت اجرایی دفتر تربت جام با همراهی مسٶول روابط عمومی شعبە، مسٶول هیٲت اجرایی دفتر روانسر و مسٶول روابط عمومی دفتر سنندج با جمعی از پیشکسوتان و اعضای هیٲت اجرایی دفتر پاوه، نشستی در راستای تبادل تجربەی کاری برگزار شد.

 این نشست که شامگاه شنبه ۲۲ خرداد ماە برگزار شد، با تلاوت آیاتی از کلام اللە مجید توسط ماموستا علی عزیزی آغاز و با سخنان مولوی حسین جهانپور که به معرفی همراهانش و چرایی و دلیل شروع این سفر اختصاص داشت، ادامه یافت. 
در ادامه هر کدام از حاضران در جلسه به نکاتی اساسی از چگونگی توفیقات دستیابی جماعت در مسیر خدمت اشاره نمودند که می‌توان در بندهای ذیل آنها را خلاصه نمود.
۱- استفاده از کتاب‌های ترجمه شده‌ی فکری مرتبط جهت دستیابی به توفیقات بیشتر جماعت؛
۲- آشنایی با دنیای متفاوت افراد در طیف‌ها و سنین مختلف برای رساندن پیام جماعت و داشتن تولدی دوباره برای مربیان در این زمینه از ضروریات است؛
۳- بپذیریم که لاحقان می‌توانند بر سابقین هم پیشی بگیرند؛
۴- استفاده‌ی بهینه از دستاوردهای جدید بشری در جهت اهداف جماعت که اگر چنین نشود دستاوردها از ما برای دستیابی به اهدافشان استفاده می‌کنند؛
۵- حفظ افراد و جلوگیری از ریزش‌های که امکان پیشگیری از آنها سهل و آسان است.