دیدار جمعی از اعضای هیأت اجرایی دفتر تربت جام با دبیرکل جماعت

دیدار جمعی از اعضای هیأت اجرایی دفتر تربت جام با دبیرکل جماعت

دبیرکل با جمعی از اعضای هیأت اجرایی جماعت شهر تربت جام روز‌چهارشنبه ۱۸ خردادماه در دفتر مرکزی دیدار کرد

دبیرکل در این دیدار به صرورت توجه به نیازهای تربیتی و اجتماعی اعضا و در پیش گرفتن رویکرد فرهنگی اجتماعی در تربیت و سایر فعالیت‌های جماعت تاکید کرد.

مولوی حسین جهانپور مسؤول اجرایی جماعت در دفتر تربت‌جام نیز به ارائه‌ی گزارشی از فعالیت‌های جماعت در سطح این شهرستان و همچنین اوضاع کلی این منطقه ارائه داد.

دیدار جمعی از اعضای هیأت اجرایی دفتر تربت جام با دبیرکل جماعت