بیانیه‌ی پایانی پنجمین نشست هیأت امنای اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان در دوره‌ی پنجم

بیانیه‌ی پایانی پنجمین نشست هیأت امنای اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان در دوره‌ی پنجم

پنجمین نشست هیأت امنای اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان در دوره‌ی پنجم که در روزهای ١۵ و ١۶خردادماه جاری در استانبول برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.


متن پیام به شرح زیر است:


سپاس و ستایش خداوند یکتا را و درود و سلام بر بزرگ پیامبرمان محمد مصطفی و بر سایر پیامبران و یاران و خاندان پاکشان باد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعم از ریاست، دبیرکلی و هیأت امنا برای نخستین بار پس از بیماری کرونا گرد هم آمدند. در این گردهمایی که با حضور فیزیکی دو سوم اعضا و حضور مجازی یک سوم دیگر از طریق دستگاه زوم در شهر استامبول برگزار شد، مسائل اتحادیه و پیشبرد اهداف بنیادین آن و بیان انعکاس آن در ساختار اداری و فنی و نیز عملکرد کمیته‌های مختلف اتحادیه و پروژه‌های مهم آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حاضران در این نشست نکات زیر را مورد تأکید قرار دادند: 

نخست: جلوه‌های پیشرفت در عملکرد اتحادیه در استفاده از فناوری مدرن و صرفه‌جویی در زمان، کار و تلاش و هزینه‌ی مالی کاملا محسوس است. همچنین در بخش رسانه‌ای اتحادیه پروژه‌ها و اسناد مهمی به چشم می‌خورد. 

دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه بر جایگاه رو به رشد اتحادیه به عنوان مرجع نخست مسلمانان جهان تأکید کرد. هیأت‌هایی که به صورت رسمی و محلی از اتحادیه بازدید می‌کنند؛ شرکت‌هایی که با اتحادیه قرارداد می‌بندند و مداخلات اتحادیه در مسائل امت و همکاری با آنان و در رأس آن علاقمندی به مسأله‌ی فلسطین با وجود نیاز اتحادیه به منابع درآمد و منابع انسانی از شاخص‌های پیشرفت این نهاد علمایی است.

دوم: پرداختن به مسائل جاری امت برای اتحادیه و نهادهای آن اهمیت و جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما این کار نباید مانع ورود به پروژه‌های آتی آن شود. ما اهداف اتحادیه در راستای توجیه و ارشاد و راهنمایی امت را فراموش نمی‌کنیم بنابراین باید در کمیته‌های آن تجدیدنظر شود و لازم است همان گونه که در سخنان ریاست آن آمده است برخی کمیته‌ها حذف، برخی اضافه و برخی در دیگری ادغام شود.  

سوم: موفقیت‌های اتحادیه از طریق نهاد ریاست، دبیرکلی، کمیته‌ها و شعبه‌های آن چنان که دبیرکل محترم دکتر علی قره داغی اشاره کرد، در مقایسه با زمان اندک آن یعنی یک سال، مهم و چشمگیر بوده است. تشکیل موفق مجمع عمومی فوق العاده با استفاده از دستگاه زوم، تدوین قواعد و مبانی عملی در دانشنامه‌ی مفاهیم و تکمیل ورودی‌های آن ضمن مشارکت با مرکز تفکر سیاسی و راهبردی اسلامی، ایجاد بخش ترجمه، راه‌اندازی سایت اتحادیه با زبان‌های مختلف و افزایش محتوای آن با مقالات و تألیفات اعضا، توسعه‌ی بخش‌های اطلاع‌رسانی اتحادیه و افزایش منابع انسانی و مالی در حد امکان از مظاهر موفقیت اتحادیه است.

چهارم: اتحادیه نقش مطلوبی در تعامل با مسائل افغانستان و چالش‌های جدید آن داشته است؛ برای حل درگیری‌ها و ایجاد امنیت با برخی از اقشار جامعه‌ی اسلامی افغانستان گفتگو کرده است. همچنین در برگزاری "هفته‌ی جهانی قدس" که امسال به مدت یک ماه ادامه داشت، با هیأت علمای فلسطین و شماری از نهادهای علمایی تشریک مساعی داشته است. همچنین در اجلاس سران علمای مسلمان در مالزی تحت عنوان "وحدت پایه‌ی آزادی اقصی" در دوره‌ی زمانی ٣٠ و ٣١ اردیبهشت و ١ خردادماه همکاری داشته است. 

پنجم: سیاست اتحادیه در دوره‌ی آتی بیشتر بر تشویق اعضا و تقویت عملکرد داخلی کمیته‌ها استوار است و این کار مستلزم اصلاحاتی در کمیته‌های داخلی، مسؤولان، اعضا و ساختار کمیته‌ها بر اساس نظام‌نامه‌ی جدید و اهداف اتحادیه است. ازدیاد کمیته‌ها مد نظر نیست مگر در حدی که اهداف اتحادیه را محقق کند.

ششم: ویژگی علمی و علمایی اتحادیه باید بیشتر ظاهر شود و مورد توجه قرار گیرد؛ در این نشست مخصوصا مقالاتی از اعضای هیأت امنا دریافت شد و می‌طلبد که کارهای علمی و علمایی اتحادیه به عنوان یک نهاد علمی و علمایی در سطح جهانی تقویت شود. مقالات متنوعی دریافت شده است و برخی حاوی تشکیل کمیته‌های جدیدی است که به علما و اجتهاد و فتوا و نوگرایی و آثار حقوقی و فکری و علمی است. در این نشست همچنین بر اهمیت تقویت معیارهای عملکرد و بهبود کار تأکید شد. 

در راستای تحقق این اهداف والا و مقاصد عالی که حاضران بر آن تأکید داشتند، نشست هیأت امنا تصمیمات مهمی به ویژه در خصوص بازبینی در کمیته‌ها اتخاذ کردند که عبارتند از: 

نخست: تشکیل کمیته‌ای در خصوص توجه به علما به ریاست دکتر محمد گورماز

دوم: ابقای کمیته‌های تزکیه، آموزش شرعی، قدس و فلسطین و جوانان.

سوم: تشکیل کمیته‌ی ثوابت و اندیشه‌ی اسلامی به ریاست دکتر عصام بشیر.

چهارم: تشکیل کمیته‌ی خانواده به ریاست دکتر کاملیا حلمی

پنجم: تشکیل کمیته‌ی تقویت برادری و وحدت اسلامی به ریاست دکتر محمد صغیر.

ششم: تشکیل کمیته‌ی اقلیت‌های مسلمان و مسائل انسانی به ریاست دکتر ابراهیم ابو محمد.

هفتم: ابقای کمیته‌ی وقف و سرمایه‌گزاری به ریاست دکتر خالد مذکور.

هشتم: تشکیل کمیته‌ی اجتهاد و فتوا به ریاست دکتر احمد ریسونی.

نهم: در خصوص کمیته‌ها: عضویت، چاپ، ترجمه، اطلاع‌رسانی، صلح، معیار زیبایی و شاخص‌های کیفیت و عملکرد زیر نظر کارشناس حرفه‌ای؛ همه‌ی اینها وابسته به دبیرکل است با تعیین دو مدیر با معرفی دبیرکل و شخص ایشان گزارش‌ها را به هیأت امنا ارائه می‌دهد. 

دهم: تصمیم‌گیری در خصوص برخی از پروژه‌ها و مقالات علمی به زمان تکمیل شدن جزئیات مؤکول شد.

بدون امتیاز