نخستین نشست شوراهای مشورتی مناطق جماعت برگزار شد

نخستین نشست شوراهای مشورتی مناطق جماعت برگزار شد

با حضور دبیرکل اولین نشست شوراهای مشورتی مناطق جماعت در شامگاه ٢٩ دیماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

بنا به گزارش اصلاحوب با حضور استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، نشست شوراهای مشورتی مناطق جماعت در شامگاه چهارشنبه ٢٩ دیماه در بستر فضای مجازی برگزار شد.

در این نشست دبیرکل جماعت ضمن آرزوی توفیق برای شوراهای مشورتی مناطق گفت: «اکنون ما جانشین و وارث میراثی هستیم که میان مالکان و ملت‌های پیشین دست به دست شده تا به ما رسیده است.»

وی افزود: در باب کار جمعی و یا هر گردهم آمدنی که به دور از نگاه و نطر دیگران باشد مادامی که به انجام خدمتی و یا امر خیری بیندیشد مصداقی از مصادیق خیر محسوب می‌شود.

دبیرکل جماعت در بخشی از سخنانش ضمن یادآوری اهمیت شوراهای مشورتی مناطق گفت: آسیب‌شناسی وضعیت جماعت، بررسی مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منطقه، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین بخشی در مسائل مشترک منطقه‌ای و رصد و پایش رویدادها و تحولات کلان و خاص منطقه از مهم‌ترین اهداف شوراهای مشورتی مناطق در جماعت هستند.

در این نشست محمدعلی آریانژاد مسؤول هیأت نظارت، جمال اسماعیلی مسؤول هیأت اجرایی مرکزی جماعت، رئوف اصلاح‌جو مسؤول شورای مشورتی منطقه‌ی غرب، محمد انور امیری مسؤول شورای مشورتی منطقه‌ی شرق، محمد نوروزی مسؤول شورای مشورتی منطقه‌ی شمال و یعقوب خرسند مسؤول شورای مشورتی منطقه‌ی جنوب و تنی چند از مسؤولان جماعت و ‌سایر اعضای شوراهای مشورتی مناطق حضور داشتند و به طرح دغدغه‌های خود پرداختند. سپس دبیرکل و مسؤول هیأت اجرایی مرکزی جماعت ضمن رفع ابهامات موجود، به پرسش‌‌های طرح‌شده پاسخ دادند.  

گفتنی مشروح سخنان استاد عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح متعاقباً منتشر می‌شود.