آمار ابتلا و فوت كرونا باز هم رو به افزایش است

آمار ابتلا و فوت كرونا باز هم رو به افزایش است

 تعداد مبتلایان امیكرون در كشور به بیش از ٣٠٠٠ نفر رسیده است.

 

 باز هم آمار ابتلا و فوت كووید ١٩ در كشور افزایش یافت. دیروز و بعد از گذشت حدود یك ماه، آمار مبتلایان جدید روزانه، به بیش از ٢٠٠٠٠ نفر رسید. بررسی‌های «اعتماد» از آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره تعداد مبتلایان كووید ١٩ نشان داد كه طی یك ماه اخیر و از ٢٦ آذر، آمار روزانه از تعداد مبتلایان جدید به‌طور محسوسی رو به كاهش گذاشت چنانكه روز ٢٦ آذر، تست تشخیصی ٢١٩٦ نفر مثبت اعلام شد ولی روز ٢٧ آذر تعداد مبتلایان جدید، با فاصله معنادار به ١٣٦١ نفر كاهش یافت. فقط در روزهای ٢٩ و ٣٠ آذر و اول دی‌ماه، باز هم تعداد مبتلایان جدید بالای ٢٠٠٠ نفر بود و به ترتیب، ٢٣٩٠ نفر، ٢٤١٣ نفر و ٢١٠٣ نفر به عنوان مبتلایان جدید كووید ١٩ شناسایی شدند اما تا روز ٧ دی‌ماه، تعداد مبتلایان جدید، به كمتر از ٢٠٠٠ نفر رسید و روز ٧ دی هم طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان جدید به بیش از ٢٠٠٠ نفر رسید و ٢١٢٨ نفر به عنوان مبتلای جدید كووید ١٩ اعلام شدند. اما از آن روز هم آمار مبتلایان جدید به‌طور محسوسی رو به كاهش گذاشت و شیب نزولی ابتلا در كشور طوری بود كه حتی زمزمه‌هایی به طنز درباره مداخلات مسؤولان در این آمار به دلیل تسهیل برگزاری مراسم سراسری مطرح می‌شد به‌خصوص وقتی روز ١١ دی‌ماه، ١٠٠٢ نفر، روز ١٥ دی ١١٧١ نفر و روز ١٨ دی ٧٠١ نفر به عنوان مبتلای جدید اعلام شدند. از روز ١٧ دی، با شیب صعودی و فاصله معناداری، بازهم تعداد مبتلایان جدید رو به افزایش رفته و در شبانه‌روز ٢١ تا ٢٢ دی‌ماه ٢٠٨٩ مبتلای جدید كووید ١٩ در كشور شناسایی شده است. آمار فوت مبتلایان هم همین وضعیت را داشته چنانكه از روزهای پایانی آذرماه، تعداد فوتی‌ها به كمتر از ٥٠ نفر در روز كاهش یافت و در ١٧ دی‌ماه، ١٩ فوتی كرونا گزارش شد و از آن روز به بعد، باز هم تعداد فوتی‌ها رو به افزایش رفت چنانكه دیروز فوت ٣٢ مبتلای كرونا در كشور ثبت شد.

نكته مهم این است كه آخرین آمار وزارت بهداشت درباره تعداد مبتلایان امیكرون مربوط به ١٨ دی‌ماه است و از آن روز تاكنون، هیچ عدد جدیدی درباره مبتلایان سویه امیكرون در كشور اعلام نشده درحالی‌كه اعضای كمیته علمی مقابله با كرونا می‌گویند تعداد مبتلایان امیكرون در كشور به طرز نگران‌كننده‌ای رو به افزایش است. دو روز قبل؛ حمیدرضا جماعتی دبیر كمیته علمی مقابله با كرونا، اعلام كرد كه از مجموع تست‌های انجام‌شده در هفته گذشته (١٠ تا ١٧ دی‌ماه) ٢٧ درصد مربوط به امیكرون بوده است.

به استناد همین اعلام این مقام علمی، بررسی‌های «اعتماد» نشان داد كه در فاصله ١٠ تا ١٧ دی‌ماه، در مجموع ٧٥٩ هزار و ٨٩٣ تست برای شناسایی مبتلایان كرونا انجام شده كه از این تعداد، ١١ هزار و ٥٢٦ نفر مبتلای كرونا بوده‌اند و با استناد به ضریب اعلامی دبیر كمیته علمی مقابله با كرونا، ٣١١٢ نفر از افرادی كه تست كرونای مثبت در هفته گذشته داشته‌اند، از مبتلایان سویه امیكرون هستند. البته نكته مهم این است كه وزارت بهداشت، فقط نتایج تست‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های تشخیصی مراكز دانشگاهی را اعلام می‌كند درحالی‌كه اگر افرادی كه با هزینه شخصی، تست داده‌اند، مبتلا به امیكرون باشند، تعداد آنها برای وزارت بهداشت نامعلوم خواهد بود.

بدون امتیاز