بیانیه انتخاباتی جماعت دعوت و اصلاح در آستانهٔ‌ انتخابات سیزدهمین دورهٔ ریاست جمهوری و ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا

در آستانهٔ‌ انتخابات سیزدهمین دورهٔ ریاست جمهوری و ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا، جماعت دعوت و اصلاح موارد زیر را با عموم شهروندان آگاه و فهیم در میان می گذارد:

 

۱- موسم برگزاری انتخابات، به شرط فراهم بودن زمینه‌های «انتخاب آزاد»، می‌تواند از جهت گردش مسالمت آمیز قدرت، جشن ملّی و بهار تجلّی اراده‌ی ملت باشد. 

شاید بخشهای وسیعی از جامعه در رویدادِ پیشِ  رو، در انتخاب گزینهٔ ایده‌آل خود، با چالش و دشواری جدّی مواجه باشند؛ اما بی‌تردید، شرکت در انتخابات با انگیزهٔ حفظ جایگاه صندوق رأی و تثبیت فرهنگ شورا و دمکراسی به مثابهٔ نمادی از کنشگری مدنی، اهمیت ویژه دارد. مراجعه به آرای جمهور، اگرچه در عمل عاری از کاستی و ایراد نیست، اما به‌هر جهت، این مفهوم علاوه بر این که در اندیشه اسلامی ریشه دارد، نتیجهٔ سده‌ها تلاش اندیشمندان برای رسیدن به الگوی حکمرانی مطلوب است.

 

۲- به‌باور ما، در عرصهٔ داخلی، حفظ و ارتقای کرامت شهروندان، درابعاد فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و سیاسی و در عرصهٔ سیاست خارجی، تعامل با جهان و واقعیتهای آن، بر مدار عزّت، حکمت و مصلحت از اولویت‌های حیاتی در برههٔ کنونی است.

 

۳- نامزد‌های محترم، با هر میزان از تباین یا تشابه رویکرد، در ایام تبلیغات انتخاباتی، دیدگاه‌های خود را بیان نموده‌اند؛ ملّت فهیم ایران  همواره در میان تفاوتهای اندک، با انتخابی هوشمندانه و معنادار، پیام رسا و موثر خود را از تریبون صندوق رأی  بیان کرده است. 

 

۴- شوراهای شهر و روستا، ظرفیت ارزشمندی برای تحقق حکمرانی محلی و سپردن امور به دست شهروندان دربر دارد . در این عرصه نیز، برگزیدن افراد شایسته در مدیریت شهر و روستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تجربه‌ی پنج دوره انتخابات شوراها و رصد عملکردها، و ملاحظه‌ی موفقیت‌ها و ناکامی‌ها، معیارهای انتخاب درست را بیش از گذشته، نزد شهروندان نمایان کرده است.

 

بر این اساس، جماعتِ دعوت و اصلاح، ضمن دعوت از عموم شهروندان به شرکت در انتخابات پیش رو،  امید آن دارد که نتیجه‌ی انتخابات، آینده‌ای بهتر برای ملت ایران و جایگاهی شایسته‌تر برای میهن عزیزمان رقم بزند.

 

ستاد انتخابات جماعت دعوت و اصلاح

۱۴۰۰/۰۳/۲۶

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1400/03/26

بسیار به جا وواقع بینانه بود.باید به مدیریت جماعت وتنظیم کنندگان آن آفرین گفت، کاش دیگران هم مثل شماعمل می کردند