دیدار آنلاین مسؤول ستاد انتخابات جماعت با اعضا در شعبه‌ی کرمانشاه

دیدار آنلاین مسؤول ستاد انتخابات جماعت با اعضا در شعبه‌ی کرمانشاه

دیدار آنلاین صلاح قاسمیانی عضو هیأت اجرایی مرکزی و مسؤول ستاد انتخابات جماعت با اعضای شعبه‌ی کرمانشاه در شامگاه ۶ بهمن‌ماه ۹۹ برگزار شد.

بنا به گزارش اصلاحوب، صلاح قاسمیانی در این نشست با تبیین اهمیت و نقش کلیدی سیاست بر همه حوزه‌های فردی و اجتماعی، تأکید کرد: «سیاست هنر زیستن جمعی و کار کردن با همدیگر است که از قلمرو و انحصار خواص و سیاستمداران حرفه‌ای خارج شده و به فعالیتی عام تبدیل شده که در آن علاوه بر حاکمان، همه اشخاص، احزاب، گروهها و جریانات گوناگون اجتماعی نقش ایفا می‌نمایند و اتخاذ تصمیمات سیاسی دیگر در پشت درهای بسته بدون در نظر گرفتن نقش ملت و افکار عمومی امکانپذیر نمی‌باشد.»

وی در این نشست به مواضع سیاسی و انتخاباتی جماعت در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «موضع جماعت همواره دوری از دو آفت ویرانگر سیاست‌زدگی و سیاست‌گریزی بوده است و بر فعالیت توأم با امید و صبر در عرصه‌ی اصلاح‌گری تأکید تا بتوان به دور از انفعال و یأس و و در عین اجتناب از تندروی و قهرورزی طی مسیر نمود.»

وی ادامه داد: «انتخابات مظهر تعیین حق سرنوشت است؛ صندوق رأی معجزه‌ی دموکراسی است که بایستی از آن بهره‌ی لازم را به عمل آورد.»

وی در خاتمه با یادآوری رسالت اجتماعی و فرهنگی جماعت در پیگیری مشی اصلاح‌گرایانه‌ی خود و پیگیری گفتمان صلح و گفت‌وگو بر لزوم کنش سیاسی متوازن جماعت در حد ضروری آن تأکید کرد.

همچنین پس از سخنان مهمان برنامه، به صورت تفصیلی به پرسش اعضا در خصوص مسائل سیاسی و انتخاباتی کشور پرداخته شد.