بیانیه‌ی پایانی نشست دوم کنگره‌ی پنجم جماعت دعوت و اصلاح

بیانیه‌ی پایانی نشست دوم کنگره‌ی پنجم جماعت دعوت و اصلاح

نشست دوم کنگره‌ی پنجم جماعت دعوت و اصلاح، در حالی که هنوز جهان از شیوع کووید ١٩ به ایمنی کامل نرسیده است، به صورت غیرحضوری و بر بستر فضای مجازی برگزار گردید. 

 

بدین مناسبت توجه اعضا، هواداران و عموم مخاطبان را به موارد ذیل جلب می‌کنیم:

▪️کشور عزیزمان ایران، روزهای به‌غایت دشواری را سپری می‌کند. تحریم‌های همه‌جانبه‌ی خارجی، بحران کم‌آبی، بیکاری، تمایل بی‌سابقه‌ی نخبگان به مهاجرت، فاصله‌ی قابل توجه حقوق و دستمزدها با نرخ بالای تورم و برخی ناکارامدی‌های اقتصادی و سیاسی، اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده و شهروندان با مشکلات عدیده‌ای‌ مواجه ساخته است. 

دولت امانت‌دار امر عمومی جامعه و مسؤول تأمین رفاه و معیشت آبرومندانه‌ی شهروندان است. بر این اساس انتظار می‌رود، مسؤولان در راستای بهبود معیشت هموطنان، از همه‌ی ظرفیت‌های ممکن برای اصلاح رویه‌های موجود و پویایی و کارامدی هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بهره بگیرند. 

بومی‌سازی و به‌کارگیری تجارب موفق سایر کشورها برای عبور از چالش‌های فرارو، در کنار تلاش و حمایت همه‌جانبه‌ی دست اندرکاران می‌تواند افق‌های روشنی را برای برون‌رفت از دشواری‌های کنونی بگشاید.

▪️احزاب و جریان‌های فعال اجتماعی،  لازم است با درک دقیق شرایط پیرامونی، وظیفه‌ی خود را  به بهترین وجه انجام دهند. بدیهی است تقویت جایگاه احزاب و نهادهای مدنی و استفاده بهینه از پتانسیل اقوام و مذاهب رسالت کارگزاران و مقتضای «حکمرانی خوب» است. پویایی و اقتدار نظام سیاسی در گروی مشارکت نمایندگان گروه‌های مختلف جامعه در اداره‌ی کشور است؛ بی توجهی به هر یک از گروه‌های مرجع اجتماعی و یا محروم کردن آن‌ها در اداره‌ی کشور، می‌تواند به ترسیخ ناامیدی و واگرایی و معطل ماندن بخشی از ظرفیت‌های مولد و سازنده‌ی کشور منجر شود.

 در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد عطف توجه زمامداران، رهبران سیاسی و فعالان اجتماعی و فرهنگی  به گفتمان صلح و آشتی، دگرپذیری، رواداری و خشونت‌پرهیزی می‌تواند گشاینده‌ی افق‌های روشن به سوی جهانی بهتر باشد. 

▪️دنیای اسلام و جریان بیداری اسلامی نیز، با  مشکلات و چالش‌های جدی از ناملایمات داخلی گرفته تا مداخله‌های خارجی مواجه است. در چنین شرایطی مخالفت‌ها و کارشکنی‌های منطقه‌ای و جهانی از یک‌سو و مجموعه‌ای متراکم از ضعف‌ها و مشکلات داخلی، فضای سنگینی از ناامیدی را بر دنیای اسلام حاکم کرده است. اما امید به الطاف خداوند بزرگ و بازنگری و بازبینی در اهداف و برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها می‌تواند بارقه‌ی امیدی را برای بازگشت سازنده و مؤثر حرکت‌ها و جریان‌های اسلامی به روند مشارکت در آبادانی زمین و ساختن جامعه‌ای انسانی‌تر و اخلاقی‌تر بیافریند.

▪️جماعت دعوت و اصلاح در امتداد ادای رسالت خویش، با تأکید مجدد بر ارزش‌های بنیادین، از جمله کرامت ذاتی انسان، آزادی و حقوق بشر، عدالت و برابری، میانه‌روی، نوگرایی، شورا، همبستگی ملی، دگرپذیری و خشونت‌پرهیزی در چارچوب اندیشه‌ی اسلامی تلاش می کند، متناسب با تحولات و تغییرات در عرصه‌های فرهنگی - اجتماعی به نوزایی و افق‌گشایی‌های جدید مبادرت نماید. 

در این راستا کنگره، اعضا و مسؤولان را به فهم درست از واقعیت‌ها، اولویت‌ها و بهینه‌سازی روش‌ها، همچنین به اعتماد متقابل مسؤولان و اعضا همراه با نقد ناصحانه، توصیه و ترغیب می‌کند. بدیهی است حرکت مبتنی بر باورهای سازنده و هم‌افزا منتج به رضایت‌مندی و معنابخشی خواهد شد. 

وما ذلک علی الله بعزیز