زنان نخبه اجازه خروج از کشور در صورت مخالفت همسر را پیدا می‌کنند؟

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: بررسی طرح تسهیل خروج زنان نخبه از کشور در صورت مخالفت همسر، در نوبت صحن علنی قرار دارد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه فراکسیون زنان در مجلس دهم به بررسی ماده ۱۸ قانون گذرنامه پرداخته است، گفت: در این ماده حق خروج زنان از کشور با موافقت همسر صورت می‌گیرد که نمایندگان به صورت محدود در این ماده دست به اصلاحاتی زده‌اند.
وی ادامه داد: بر این اساس، زنانی که نخبه ورزشی، فرهنگی، سیاسی و غیره هستند و خواستار سفرهای چند روزه به خارج از کشور باشند، در صورت مخالفت همسر و پاسخ ندادنِ دادستانی، دستگاه مربوط به این مسئله می‌تواند پاسخگو باشد و خروج از کشور ممکن شود.
سیاوشی شاه عنایتی گفت: با توجه به آنکه در اصلاح موضوع مذکور همه زنان را در نظر نگرفته‌ایم، جامعه زنان به شدت مخالفت کرد، زیرا بیان کردند که با این اصلاح، میان زنان تبعیض ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: ما پس از ۵۰ سال در حال اصلاح قانون هستیم و این یک اصلاحیه خیلی کوچکی است که بعدها با توجه به رخدادهای جامعه می‌تواند اصلاح شود و به عقب یا جلو بازگردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت:  این مسئله از کمیسیون امنیت ملی مجلس بیرون آمد و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد.

بخش اخبار: 
زنان