ديدار هيأت اجرايى جماعت در سقز با مسؤولان بيمارستان تأمين اجتماعى

ديدار هيأت اجرايى جماعت در سقز با مسؤولان بيمارستان تأمين اجتماعى

هیٲت اجرایی دفتر سقز جماعت روز سه‌شنبه ٦فروردین‌ماه با مسؤولان بیمارستان تٲمین اجتماعی دیدار كردند.

 

هيأت اجرايى جماعت دعوت و اصلاح شهرستان سقز به منظور قدردانى و تشكر از زحمات كم‌نظير پزشكان، پرستاران و كادر بهداشتى بيمارستان تأمين اجتماعى، ضمن رعايت كامل مسائل بهداشتى، روز سه‌شنبه ٦فروردين در دفتر بيمارستان حضور يافته و مراتب تقدير و تشكر خود را به رياست بيمارستان اعلام داشتند.

 

در اين ديدار، ماموستا امجد نقشبندى، مسؤول هيأت اجرايى سقز،  با اشاره به پاره‌اى از آيات و روايت دينى، اهميت قدردانى و سپاسگزارى را يادآور شد و با اشاره به شرايط حاكم بر كشور، و وضعيت نابهنجار سقز در رابطه با اين شيوع اين بيمارى، نقش پرسنل بهداشتى و كادر درمانى بيمارستان‌ها را بسيار حياتى دانست. 

نامبرده به نمايندگى از تمامى اعضا و هواداران جماعت دعوت و اصلاح سقز، از تمامى پرسنل و كادر درمانى (اعم از پزشكان، پرستاران، بهياران، نظافتچيان و ...) تشكر و تقدير به عمل آورده و تقديرنامه‌اى را تقديم رياست آن بيمارستان نمود.

رياست بيمارستان هم از حمايت‌هاى مردمى بالأخص پيام‌ها و همكارى‌هاى مردم تشكر نمود و آن را قوت قلبى براى خود و ساير همكارانشان دانست. وى با اشاره به اعلام همكارى اعضاى جماعت جهت خدمتگزارى در برخى از كارها، از زحمات و تلاش‌هاى جماعت تشكر و قدردانى نمود.

همچنين جهت حمايت از فعاليت‌ها و تلاش‌هاى كادر پزشكى، مبلغ پنجاه ميليون ريال جهت تهيه‌ى وسائل و ابزار پزشكى به عنوان هديه به حساب بيمارستان تأمين اجتماعى‌سقز واريز گرديد. در روزهاى گذشته دو نفر از اعضاى جماعت جهت همكارى و ضد عفونى بيمارستان تأمين اجتماعى در اين مكان حضور يافتند.

قابل ذكر است كه بيمارى كرونا در شهرستان سقز، بيشتر از تمامى شهرهاى همجوار قربانى گرفته و آمار مبتلايان در اين شهر رو به افزايش است.

بدون امتیاز