کارگاه جرٲت‌مندی در سردشت برگزار شد

کارگاه جرٲت‌مندی در سردشت برگزار شد

کارگاه جرٲت‌مندی ‌‌با حضور دلیر عباسی عصر روز پنجشنبه ١اسفند ماه  جاری در شهر نلاس سردشت برگزار شد.

 

دلیر عباسی در این کارگاه که با حضور جمعی از اعضای جماعت شهرهای سردشت، نلاس و میرآباد و با میزبانی شهر نلاس برگزار شد، در تعریف فرد جرٲت‌مند بیان افکار، احساسات و عقاید فرد را به شیوه‌های مناسب، مستقیم، صادقانه و بدون بی‌احترامی به حقوق دیگران را ابراز داشت.

وی در بخشی دیگر از سخنانش، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط بین فردی، دریافت احترام از دیگران، بهبود تصمیم‌گیری و حفظ حقوق خود را از فواید بارز جرٲت‌مندی برشمرد و در ادامه، ضمن واکاوی راه‌های رسیدن به جرٲت‌مندی و همچنین مباحث جماعت و جرٲت‌مندی، ارتباط قرآن با مقوله‌ی جرٲت‌مندی و ویژگی‌های شاخص فرد جرٲت‌مند مورد بحث قرار داد.‌

گفتنی است که کارگاه جرٲت‌مندی دو بار دیگر و در سطوح مختلف در هفته‌ی قبل برای اعضای دیگر شهرستان توسط مدرس نامبرده شده برگزار شده بود.

بدون امتیاز