برگزاری کارگاه مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری در خور

برگزاری کارگاه مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری در خور

کارگاه مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری با حضور دکتر سیّد احمد هاشمی روز چهارشنبه ٢٣ بهمن‌ماه در خور استان فارس برگزار شد.

 دکتر سیّد احمد هاشمی در این کارگاه که‌ با حضور ۳۵۰ نفر از برادران و خواهران  برگزار شد، مثبت‌اندیشی را از منظر قرآن و سنّت مورد بررسی قرار داد و به تفاوت‌های مثبت‌اندیشی، منفی‌اندیشی و سطحی‌نگری پرداخت. وی در پایان راهکارهای عملی برای مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری ارائه نمود.

گفتنی است در اثنای همایش، بروشورهای معرّفی محصولات فرهنگی جماعت در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا زمینه‌ی آشنایی بیشتر با این تشکّل مدنی اهل سنّت برای حاضران فراهم شود.‌

برگزاری کارگاه مثبت‌اندیشی و مثبت‌نگری در خور
بدون امتیاز