در باب مسؤولیت‌پذیری

نویسنده: 
کوثر علی حویطات
ترجمه: 
اصلاحوب
در باب مسؤولیت‌پذیری

•مسؤولیت در زندگی

•مسؤولیت‌پذیری و آزادی

•مسؤولیت‌پذیری و مدیریت

•مسؤولیت‌پذیری و اراده

•مسؤولیت‌پذیری کامل

مسؤولیت در زندگی

امیر در نقش امیر، تابع در جای خود و پدر و پسر هر یک باید نقش خود را ایفا کنند؛ به کسی که در مشکلات پیش روی تو قرار می‌گیرد و خود را فراموش می‌کند اعتماد کن. از کسی که در صف توست و تنها برای خود کار می‌کند پروا کن؛ رازت را نگه دار و نسبت به آن کوتاهی نکن؛ چیزهای ضروری را به کسی که آزموده‌ای بسپار. رازت را به تصویر نکش یا آن را کلید قرار نده. چه وقت قرار است بفهمیم که مردانگی یعنی تلاش در کار، پذیرش مسؤولیت، ایستادگی در برابر موانع سخت، قهرمانی در میدان و جان‌نثاری برای میهن. عزت و شکوه واقعی در سخنان فریبنده نیست بلکه در کارگا‌ه‌ها و کارخانه‌ها و باغ‌ها و میادین جنگ است. هر وقت تصور کنید به تنهایی برای انجام یک کار شایستگی دارید، احساس مسؤولیت نسبت به آن بسیار خسته‌کننده است. 

انسان تا زمانی که بخواهد مسؤول همه چیز است؛ ما باید مسؤولیت خود را جدی بگیریم نه خود را. مسؤولیت یعنی انسان آمادگی کامل داشته باشد تا باری را که بر دوش دارد در حد توان حمل کند. پایندی، اصل و اساس مسؤولیت است و انسان بر اساس آن محاسبه می‌شود. تنها صفت مشترک انسان‌های موفق در جهان حمل مسؤولیت است. مسؤولیت پا به پای قدرت و توان حرکت می‌کند. 

مسؤولیت کامل تمام ابعاد زندگی را بر دوش بکش و از سرزنش دیگران دست بردار و برایشان عذر پیشه کن. انسان مسؤول کامل شخصیت و انتخاب‌های خود است. گریز از مسؤولیت آسان است اما هیچ وقت نمی‌توان از پیامدهای آن پرهیز کرد. بسیاری از کسانی که عبارت "نمی‌توانم" را تکرار می‌کنند در وضعیتی نیستند که به لحاظ شرع معذور باشند؛ بلکه این کلمه برآیندی از شکست داخلی آنان برای گریز از مسؤولیت است. داشتن استعداد بزرگ سنگین‌ترین مسؤولیتی است که بر دوش ما قرار دارد. 

انسان صالح نیاز به آن ندارد که میزان عمل به مسؤولیت او را با قوانین بیازماییم؛ اما انسان فاسد همواره به دنبال راهی است که قوانین را دور بزند. هر کس باید بار مسؤولیت خود را بر دوش بکشد و حساب و کتابش را مشخص کند. داشتن استعداد بزرگ سنگین‌ترین مسؤولیتی است که انسان بر دوش می‌کشد. پایندی اصل و اساس مسؤولیت است.  

عباراتی در باب مسؤولیت‌پذیری و آزادی

نخستین گام در مسیر آزادی این است که مسؤولیت را بر گردن دیگران نیاندازیم؛ گریز از مسؤولیت در برابر دیگری، آزادی نیست بلکه فرار از آزادی است. آزادی بدون مسؤولیت معنا ندارد و آزادی و مسؤولیت دو همزاد هستند که اگر از هم جدا شوند هر دو می‌میرند. بسیاری از مردم آزادی واقعی را نمی‌خواهند زیرا آزادی مسؤولیت بر گردن آنان می‌اندازد. بسیاری از مردم از مسؤولیت نگران هستند. آزادی یعنی مسؤولیت‌پذیری به همین خاطر بسیاری از مردم از آن بیم دارند. توصیه‌ی من این است که در سواحل غربی در کنار مجسمه‌ی آزادی، مجسمه‌ی مسؤولیت هم نصب شود. مسؤولیت‌پذیری آزادی است و بردگان اگر به قدرت راه یابند همه چیز را به بردگی می‌کشند و از مردم برده می‌سازند. مرد واقعی حکومت کسی است که آزاد باشد و انسان آزاد برده نمی‌شود. همه‌ی مفاهیم بزرگ ساده هستند و می‌توان بسیاری از آنها را با تک واژه‌هایی تعبیر کرد: آزادی، عدالت، شرف، مسؤولیت، مهربانی، امید. 

مسؤولیت‌پذیری و مدیریت

عدم احساس مسؤولیت علت شکست است و هر کس منتظر است دیگری آغاز کند.  

خداوند به اندازه‌ی توانی که به انسان داده است او را مکلف می‌کند. منتظر نباش که منصب رهبری به تو داده شود بکله باید تمرین کنی و مسؤولیت‌پذیری را فرا گیری. رهبر همان کسی است که مسؤولیت را بر دوش می‌کشد او هیچ وقت نمی‌گوید یارانم شکست خوردند بلکه می‌گوید من شکست خوردم. این همان مرد واقعی است. شاید درس مهم‌تر این باشد که مقام و منصب به انسان امتیاز یا قدرت نمی‌بخشد بلکه مسؤولیت می‌دهد. مسؤولیت پا به پای قدرت و توان پیش می‌رود. هر وقت تصور کنید به تنهایی برای انجام یک کار شایستگی دارید، احساس مسؤولیت نسبت به آن بسیار خسته‌کننده است. 

انسان قوی وقتی با مصیبتی روبروی می‌شود به خود باز می‌گردد و با روش خاص خود وارد عمل می‌شود و مسؤولیت آن را به دوش می‌کشد. هر کس از زندگی خود مورد سؤال قرار می‌گیرد. 

مسؤولیت‌پذیری و اراده  

اراده و عزم و مسؤولیت ما را به عنوان انسان ترقی می‌دهد؛ یا پیشاپیش مردم حرکت کن و مسؤولیت را به طور کامل بر دوش بکش یا این که پشت سر‌شان راه برو و اراده‌ی خود را به طور کامل از دست بده. برخی از مردم معتقدند که گرایش دینی آنان را از مسؤولیت تفکر رها می‌کند چون یک نفر مسؤولیت اشتباه را بر گردن می‌گیرد و دیگران در صورت ارتکاب آن مجازات ندارند. 

امت‌ها با اراده و همت یک شخص پیشرفت نمی‌کنند بلکه به میزان نفوذ همت او در پیرامون و عمل به مسؤولیت جان می‌گیرند. اگر نمی‌توانی این مسؤولیت را بر دوش بکشی دیگری به نیابت از تو آن را به دوش خواهد کشید و آنجاست که بردگی تو آغاز می‌شود. فقهای درباری از کجا آمده‌اند که حکام را تقدیس می‌کنند و بار مسؤولیت را از شانه‌ی آنان بر می‌دارند تا اگر عدالت پیشه کردند آنان را ستایش کنند و اگر ظلم کردند تحمل کنند. ما می‌توانیم به شرایط اجازه دهیم تا بر ما مسلط شوند همچنان که می‌توانیم مسؤولیت بپذیریم تا علی رغم وجود شرایط بر خود مسلط باشیم. بزرگ‌ترین روز در زندگی من و تو روزی است که مسؤولیت همه‌ی کارهای خود را بر دوش می‌کشیم و پس از آن مرحله‌‌ی موفقیت ما آغاز می‌شود. اراده و عزم و مسؤولیت ما را به عنوان یک انسان بالاتر می‌برد. 

پذیرش کامل مسؤولیت

مسؤولیت کامل تمام ابعاد زندگی را بر دوش بکش و از سرزنش دیگران دست بردار و برایشان عذر پیشه کن. انسان مسؤول کامل شخصیت و انتخاب‌های خود است. گریز از مسؤولیت آسان است اما هیچ وقت نمی‌توان از پیامدهای آن پرهیز کرد. بسیاری از کسانی که عبارت "نمی‌توانم" را تکرار می‌کنند در وضعیتی نیستند که به لحاظ شرع معذور باشند. بلکه این حالت برآیندی از شکست داخلی آنان برای گریز از مسؤولیت است. داشتن استعداد بزرگ سنگین‌ترین مسؤولیتی است که بر دوش ما قرار دارد. مسؤولیت مدارا و تحمل بر عهده کسانی است که افق دید وسیع‌تری دارند. مراقبت از کودکان یک کار فرعی نیست بلکه وظیفه‌ی همیشگی پدران و مادران و یک کار اصیل و مقدس است.  

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 5 (از 1 رای)