پاسخ دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان به اظهارات اخیر رییس‌جمهور فرانسه درباب اسلام

ترجمه: 
اصلاحوب
پاسخ دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان به اظهارات اخیر رییس‌جمهور فرانسه درباب اسلام

دکتر علی محی‌الدین قره‌داغی دبیرکل اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان به اظهارات موهن رییس‌جمهور فرانسه درباره‌ی اسلام پاسخ داد.

 متن نامه‌ی دکتر قره‌داغی به شرح زیر است:

جناب ماکرون رئیس جمهور فرانسه

پس از عرض سلام و احترام

نگران دین ما نباشید این دین هیچ گاه به هیچ قدرتی متکی نبوده است و ابدا به روی مخالفان شمشیر نکشیده است تا خود را بر آنان تحمیل کند. 

اسلام یک سری حقائق وجودی جاودان است که راه حل مشکلات حل ناشدنی برای مقامات مسؤول را در دست دارد. 

اسلام دین خداست نه سیستم حکومتی که موجودیت آن بر مزاج و خلق و خوی مردم و وارونه کردن حقائق متکی باشد.

اسلام یعنی حضور مداوم عقل و برهان و حمایت از کرامت انسان.

هر جا آزادی باشد اسلام با بهترین حالت در آنجا ظهور می‌کند و در جایی که ستم و سرکوب باشد به رغم میل خودکامگان در آنجا هم رشد می‌کند. 

اسلام به گفته‌ی حسین مؤنس دین پرنده است و در هوا سیر می‌کند؛ عموم مردم با آن نفس می‌کشند اگر چه جناب رئیس انکارش ‌می‌کند.

جناب ماکرون!

دین ما هیچ گاه دچار بحران نشده و نخواهد شد؛ اسلام ساخته و پرداخته‌ی ذهن بشر نیست که از کساد آن بترسیم.

این اسلام است و همین کافی است که علی رغم نیرنگ دیگران و تبلیغ اسلام‌هراسی نفس می‌کشد.

ما برای دین خود نگران نیستیم و نیاز نداریم کسی ما را از وجود بحران خبردار کند. 

ما به شما می‌گوییم: آینده از آن دین اسلام است و ما نگران جوامعی هستیم که ادیان و مقدسات دیگران را اهداف مشروع خود قرار داده‌اند. ما نگران جوامعی هستیم که مسؤولان آن عادت کرده‌اند برای مردم دشمن‌تراشی کنند. 

ما نگرانی حاکمی هستیم که همچنان در بحران و شبح جنگ‌های دینی زندگی می‌کند؛ در قرون وسطی قرار دارد در حالی که ما در قرن بیست و یکم به سر می‌بریم. 

اگر بحران واقعی وجود داشته باشد این بحران به معیارهای دوگانه‌ی برخی از سیاسیون عرب باز می‌گردد. 

این را بدانید کسانی که در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی زمام امور را در دست دارند همان‌هایی هستند که شما گماشته‌اید یا به دستور شما کودتا کرده‌اند و با عبور از جمجمه‌های بی‌گناهان بر مسند قدرت نشسته‌اند. 

جناب ماکرون شما در بحران هستید؛ بحران ناکامی اخلاقی و انسانی و سیاسی؛ اسلام دروغ‌های رهبران کارتونی جعلی را که با حمایت شما بحران‌سازی می‌کنند نمی‌پذیرد. 

دکتر علی قره‌داغی

بدون امتیاز