ویدئو: اهمیت میراث دینی برای حرکت‌های اسلامی در عصر حاضر