عبدالواحد ناصری و صدیقه احراری مسؤول هیأت اجرایی جدید جماعت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی شدند

عبدالواحد ناصری و صدیقه احراری مسؤول هیأت اجرایی جدید جماعت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی شدند

با حضور دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح و مسؤول هیأت اجرایی مرکزی مراسم تکریم و معارفه‌ی مسؤول هیأت اجرایی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی روز جمعه ١٣دی‌ماه جاری برگزار شد.

عبدالرحمن پیرانی دبیرکل جماعت، ضمن ابراز خرسندی از تجدیددیدار در جمع اعضای جماعت در این استان، به تکریم ویژه‌ی خداوندی از جایگاه انسان اشاره کرد و گفت: «تمام ادیان الهی به‌ویژه آخرین دینی که هم جهانی و هم ابدی است، هدفی جز سعادت انسان ندارند؛ دین آمده است که انسان را به شکوفایی و عظمت برساند و حیات طیبه را در دنیا و آخرت برایش فراهم کند؛ این مهم محقق نخواهد شد مگر این‌که انسان جایگاه و مسؤولیتی را که بر عهده او گذاشته شده است، بشناسد. میان تکریم خداوندی و این مسؤولیت ویژه بشری، رابطه‌ای ویژه برقرار است. به قول علامه راغب اصفهانی وظیفه‌ی انسان عبادت خداوند، آبادانی زمین و برپایی عدالت است. اگر آدمی به این رسالت واقف نباشد، در راه آن تلاشی نخواهد کرد. آگاهی از این مسؤولیت می‌تواند انسان را از سقوط و هبوط بر حذر دارد.»

دکتر پیرانی ادامه داد: «جماعت ما از ابتدای شکل‌گیری‌اش، چون هیچ هدفی جز خدمت نداشته است. اکنون جماعت مسیر اعتدال، دگرپذیری احترام به حقوق شهروندی و... را انتخاب کرده است. این‌ها از امتیازات جماعت است. جماعت ما مسیر فرقه‌گرایی را طی نکرده است و به‌سان جریانی پل‌ساز شخصیت‌ها و فرهیختگان جامعه را به همدیگر ربط می‌دهد. تمایز ما در صلح با هم‌وطنانمان است.»

جمال اسماعیلی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در سرزمین بزرگان دین و عرفان گفت: «جماعت از بدو تأسیسش به سازندگی و بنا اندیشیده و با ترویج نگرش‌های مثبت، همراه با لحاظ واقعیت‌ها، تلاش داشته است به انحای مختلف به جامعه خدمت کند.» وی ابراز داشت: «سیاست پیش‌روی جماعت در این دوره گسترش کمی و کیفی خدمات عمومی به جامعه است و در این راستا معاونت فرهنگی اجتماعی شکل گرفته است.»

در ادامه از مولوی بهاءالدین یوسفی و محمدابراهیم احراری به‌پاس زحماتشان طی چهار سال گذشته در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی تقدیر به عمل آمد و عبدالواحد ناصری و خانم دکتر صدیقه احراری به‌عنوان مسؤول جدید هیأت اجرایی استان‌های خراسان رضوی و جنوبی معرفی شدند.

عبدالواحد ناصری و صدیقه احراری مسؤول هیأت اجرایی جدید جماعت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی شدند
عبدالواحد ناصری و صدیقه احراری مسؤول هیأت اجرایی جدید جماعت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی شدند
عبدالواحد ناصری و صدیقه احراری مسؤول هیأت اجرایی جدید جماعت در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی شدند