انتخابات مجدد شهرداری استانبول و پیامدهای آن

انتخابات مجدد شهرداری استانبول و پیامدهای آن
لغو انتخابات شهرداری استانبول برای حزب عدالت و توسعه، ریسک بزرگی بود که به نظر می‌رسد همانند موارد پیشین انتخابات در این کشور، نتیجه ی مطلوب را برای این حزب رقم نزد. در دور اول انتخابات شهرداری استانبول، فاصله‌ی ۱درصدی بین دو حزب رقیب جمهوری خلق‌ها و آک پارتی، به شکافی  ۹درصدی تبدیل شد که برای حزب حاکم شکست بزرگی محسوب می‌شود.
انتخابات شهرداری و انتخاب شهردار این شهر، یکی از راه‌های بالا بردن نفوذ حزبی است. کاندیدای آک پارتی در انتخابات قبلی با فاصله‌ی کمی انتخابات را واگذار کرد. حزب حاکم فکر می‌کرد اگر انتخابات را ملغی کند و دوباره آن را برگزار کند، می‌تواند آرای لازم را به دست بیاورد.
اما با توجه به اینکه روش ملغی کردن انتخاب اولیه موجه و قانونی به نظر نمی رسید، با فشار آقای اردوغان و به شکلی غیر دمکراتیک این انتخابات لغو شد و می بایست دوباره انتخابات برگزار می شد. به نظر می رسد این حرکت غیر دمکتراتیک و اقتدارگرایانه را مردم استانبول استقبال نکردند و در تحلیل نهایی با ایجاد یک شکاف 9 درصدی، حزب جمهوری خلق پیروز شد. ظاهرا، افرادی که در دوره قبل به حزب حاکم رأی داده بودند و یا وارد انتخابات نشده بودند در این دوره آمده بودند و به نفع حزب مخالف رأی دادند. شنیده‌ها حاکی از آن است در منطقه فاتح که حامی حزب حاکم بودند این دوره رأی خود را به حزب حمهوری خلق‌ها واگذار کرده‌اند.
شاید دلیل اولیه‌ی نارضایتی برخی از هواداران آک پارتی، سیاسی، اقتصادی و حتی حضور آوراگان سوری در استانبول است. همین دلایل سبب شکست انتخابات حزب حاکم شده است و شاید سرآغاز شکست‌های دیگری برای حزب حاکم در انتخابات‌ آتی باشد.
به نظر می‌رسد حرکت‌های بالا و پایین سیاسی آقای اردوغان در منطقه، بر بدنه‌ی حزب نیز تأثیر گذاشته است و سبب شده است آرای هواداران حزب را که در تمام انتخابات از حزب حاکم حمایت می‌کردند، از دست دهد و در انتخابات بعدی آرای بیشتری را نیز از دست دهد. البته این به معنای حذف سریع آک پارتی از قدرت ترکیه نیست اما اگر ائتلاف قوی‌تری در مقابل آن به وجود بیاید، امکان فروپاشی حزب را در انتخابات بعدی افزایش می‌دهد. چنین ائتلافی هنوز شکل نگرفته است، اما اگر سیاستهای ترکیه در داخل و خارج، همچنان اقتدارگرایانه ادامه یابد، ممکن است این ائتلاف، هر چند شکننده هم باشد، شکل گیرد.
بدون امتیاز