محفل ایمانی بانوان شهر شیراز با موضوع «خوشبختی» برگزار شد

محفل ایمانی بانوان شهر شیراز با موضوع «خوشبختی» برگزار شد

محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شهر شیراز با حضور۵۰ نفر از بانوان روزه دار و بررسی مفهوم "خوشبختی " پنج‌شنبه ۳۰ خرداد سال جاری برگزار شد.
به گزارش صفحه زنان اصلاح وب ،سخنران این نشست ایمانی استاد عبدالله میرانی بود  که مفهوم خوشبختی را اختصاص به تحقق مسائل مالی و دنیایی ندانست و گفت:  نباید مفهوم خوشبختی برای ما  در حد یک شعار باشد. ما باید عینک خوشبختی برچشمانمان بگذاریم تا خوبی‌ها وخوشبختی‌ها را ببینیم و اصل را باید بر پاکی گذاشت و از همین امروز این عینک را بر چشمان خود قرار دهیم و با این عینک می‌توانیم زندگی خود را عوض کنیم و این هم فقط با پا گذاشتن بر روی نفس‌مان امکان پذیر است. خداوند می‌فرماید: بنده هر طور در مورد من فکر کند آن طور برایش پیش می آورم . 
استاد میرانی در ادامه صحبت با اشاره به عوامل خوشبختی اشاره کرد و گفت:
ارتباط و اتصال با خدا، اصلی‌ترین عامل خوشبختی، است اما متاسفانه ما به عنوان انسان هنگام مشکلات، جز خدا دست به دامن همه کس می‌شویم، اما مشکلات و گرفتاری‌هایمان را با خدا در میان نمی‌گذاریم. در حالی که باید خواسته‌هایمان را با اصرار و پافشاری از خدا بخواهیم.

وی افزود: برای تغییر زندگی‌مان ارتباط و اتصالمان با خداوند را در برنامه شبانه روزی قرار دهیم با استفاده از نماز- تلاوت قرآن – ذکر و تسبیح خداوند و تلاش کنیم که رضایت پروردگار را بدست آوریم .
وی با ذکر حسن خلق به عنوان دومین عامل خوشبختی گفت: آدم‌هایی که در مسیر حسن خلق قرار می گیرند به درجه کسانی می رسد که شب و روز عبادت می کند، در غیر این صورت  نماز و روزه‌هایی که در ما اخلاق شیرین ایجاد نکند ارزشی ندارد .
وی در ادامه اشارات خود بر عوامل خوشبختی گفت: از دیگر  موارد پا گذاشتن بر هوای نفس  است که صفت انسان‌های موفق است چرا که آنان زمانی برای اختصاص دادن به مظاهر هوای نفس مانند حسادت چشم وهم چشمی و قهر و خشک رویی و.... ندارند و آن را مانع ترقی و باعث مشغول شدن ذهن می‌دانند.
وی در ادامه راز و رمزهای جلو افتادن دیگران بر ما مسلمانان  را نظم و نظام در زندگی   دانست و گفت بایستی تلاش کرد و وقت شناس بود چرا که وظیفه داریم اهل کار وعمل باشیم و سرمایه دین و دنیایمان را هدر ندهیم .
استاد میرانی  در ادامه، خدمت به اعضای خانواده و پدر و مادر و همسر خویش را ضامن  خوشبختی دانست و افزود: تحمل اذیت و آزار خانواده حسن خلق است. تصمیم بگیریم به همه خدمت کنیم به ویژه به والدین و همسرو فرزندان و... و حق و حقوق آنان را رعایت کنیم .
وی در خصوص خدمت به خلق خدا در پایان سخنان خود گفت: شب و روز اعتکاف کردن به اندازه برطرف کردن مشکل و گره از کار کسی ارزش ندارد پس در خدمت رسانی به خلق خدا خودداری نکنیم حتی با برداشتن یک خاری از جلوی پای بندگان .

محفل ایمانی بانوان شهر شیراز با موضوع «خوشبختی» برگزار شد
محفل ایمانی بانوان شهر شیراز با موضوع «خوشبختی» برگزار شد