"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود

"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود

محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شهر شیراز، با موضوع« یکپارچگی شخصیت مومن » و سخنران دکتر حبیب دانیالی ۴ خرداد سال جاری برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب، این محفل با تشکیل حلقه قرآن و تلاوت جزء ۱۸ شروع شد و پایان بخش آن سخنرانی استاد حبیب دانیالی بود . وی سخن خود را در رابطه با موضوع با طرح سه سوال چیستی یکپارچگی؟ چیستی شخصیت؟ و مومن کیست؟ آغاز و بعد از استماع پاسخ‌هایی که حضار به سوالات دادند، جمع بندی نمود.

وی در این باره گفت: شخصیت انسان همان بعد معنوی اوست و در صورتی که از ثبات و یک‌رنگی برخوردار باشد شخصیتی یکپارچه است. و هماهنگی در همه ابعاد آن به چشم می‌خورد. سپس برای تبیین بیشتر موضوع سکه‌ی طلا را مثال زد که اگر تکه شود باز هم هماهنگی و یکدستی در همه تکه‌های آن ثابت است و افزود که آیه ۱۳۳ سوره آل‌عمران(: و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة... اعدت للمتقین) نیز اشاره به ثبات شخصیت در انسان‌های متقی دارد .

وی در ادامه با بیان اینکه این ثبات شخصیت در تغییر شرایط و در سختی و آسانی نمایان می شود، آیه‌ی" الذین ینفقون فی السراء و الضراء و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس"  را خصوصیات متمایز و مصداق بارز یک انسان متقی دانست .

دکتر دانیالی پس از پاسخ به چیستی مسئله یکپارچگی به چرایی آن پرداخت و توضیح داد که ما بعنوان مسلمان با این مسئله درگیر هستیم و نیاز اساسی برای ما بشمار می‌رود چرا که سعادت دنیوی و اخروی ما در گرو آن است و موضوع پایانی پاسخ به چگونگی ماجرا است اینکه چگونه به این وضعیت یکپارچی شخصیت برسیم؟ وی با اشاره به اینکه پاسخ این سوال را باید از دریای بیکران قرآن با جستجوی ویژگی‌های شخصیت مومنین باید استخراج نمود گفت: با کمک قرآن می‌توان در نهایت رفتارهای انسان را اینگونه دسته‌بندی کرد :

۱)ارتباط با خود

۲)ارتباط با دیگران

۳)ارتباط با طبیعت

۴)ارتباط با خداوند

ارتباط با خداوند از همه مهمتر و در راس همه روابط و رفتارها قرار دارد و در واقع زیر بنا و جهت دهنده همه آن‌هاست و ارتباط با خداوند سه رابطه دیگر را نیز اصلاح می‌کند چرا که ارتباط با خداوند منش انسان را عوض می‌کند و گوهرهای ارزشمندی را نصیب او می‌کند از جمله :

۱)تحول از درون ( ایمان )

۲)ارتباط مستمر و با کیفیت با خدا

۳)توبه

۴)دعا و استغفار

۵)احسان به دیگران

۶)توجه به آخرت

۷)توجه به اینکه همواره مورد پایش خدا و فرشتگان هستیم و خدا همه جا با ماست .

"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود
"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود
"یکپارچگی شخصیت مومن" موضوع محفل ایمانی بانوان شهر شیراز در رمضان بود