محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شیراز با عنوان "تغییر پایدار در رمضان" برگزار شد

محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شیراز با عنوان "تغییر پایدار در رمضان" برگزار شد

محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شهر شیراز ، با موضوع « تغییر پایدار در رمضان » و سخنران شیخ عبدالله میرانی ۱۹ اردیبهشت سال جاری برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب ، این محفل با تشکیل حلقه قرآن و تلاوت جزء ۴ شروع شد و پایان بخش آن سخنرانی استاد عبدالله میرانی بود. استاد میرانی در سخنان خود ماه رمضان را ماه نزول قرآن و تغییر مطلوب عنوان کرد و گفت مسلمانان متاسفانه آنچنان که شایسته است از این ماه استفاده نبرده‌اند لذا لازم است این سوال را از خود داشته باشیم که چه کنیم که دچار خسارت و خسران نشویم و در پایان ماه دست‌ها خالی نباشد؟ رمضان ماه تغییر است این ماه دوره آموزشی است که در یازده ماه بقیه سال در همین روش راه را ادامه بدهیم.

وی با بیان اینکه بهترین قسمت روزه مراقبت از قلب است گفت: بایستی قلب را برای محبت خدا، از حب دنیا و چشم و هم چشمی خالی کنیم تا تغییر روحیه را احساس کنیم و در این راستا اگر نیت را برای خدا خالص کنیم، مقدار اندک عبادت هم برایمان کافی است چرا که رسول الله( صل الله علیه و سلم) می‌فرماید: نیتت را صاف کن هم در دین موفق می‌شوی و هم در زندگی دنیا موفق می‌شوی.

وی با بیان اهمیت وجود مراقبت از خویش در زندگی انسان مسلمان گفت: جا دارد انسان مسلمان مسایلی که دارد را قبل از ماه رمضان لیست کند و بیندیشد که مشکل وی در کدام بخش است و بدین ترتیب به خودش تعهد دهد ماه مبارک تمرینی برای بقیه سال باشد.

وی در همین راستا گفت هشت تمرین وجود دارد که می‌توان از این طرق تغییر را در خود ایجاد کنیم: ۱)تمرین تغییر و کنترل زبان در ماه مبارک

۲)تمرین تغییر و کنترل چشم در ماه مبارک

۳)تمرین تغییر و کنترل گوش در ماه مبارک

۴)تمرین تغییر و کنترل افکار منفی در ماه مبارک ۵)تمرین تغییر و کنترل دل و درون در ماه مبارک ۶)تمرین ارتباط گرم و پیوسته با حق تعالی ( در قالب راز و نیاز و مناجات)

۷)تمرین تغییر و ارتباط سازنده و سالم با اعضای خانواده، نزدیکان و خویشاوندان همسایه‌ها و در مجموع جامعه در ماه مبارک

۸)تمرین کارساز بر روی کیفیت عبادات( نماز ـ روزه ـ تلاوت )

در ماه مبارک استاد میرانی در پایان سخنان خود گفت: امت اسلامی امروز نیازمند نسلی است که خودسازی را در زندگی خود عملی کنند تا صاحب دلی صاف و پاک گردند و به تبع آن بذر بی عیب بکارند چرا که "دل پاک باید تا بذر صاف بکاریم".

محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شیراز با عنوان "تغییر پایدار در رمضان" برگزار شد
محفل ایمانی بانوان عضو جماعت شیراز با عنوان "تغییر پایدار در رمضان" برگزار شد