اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد

اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد

اولین نشست بانوان تهران در سال جدید با موضوع آمادگی برای ورود به ماه مبارک رمضان پنج شنبه ۲۹ فروردین ماه برگزار شد.

به گزارش صفحه‌ی زنان اصلاح وب، این محفل با حضور جمعی از خواهران و برادران با تلاوت قرآن کریم شروع شد و سخنران این نشست آقای نظری در خصوص اصلاح بینش نسبت به حکمت روزه ایراد سخن نمود.

وی تربیت انسان به عنوان اصل بندگی خداوند شامل دو مرحله دانست و گفت: اولین مرحله این پروسه تربیت فردی و اصلاح نفس می‌باشد که شامل آماده شدن انسان برای تحقق اهداف الهی است و مرحله دوم این است که بتوانیم درون جامعه با دیگر اعضای جامعه مانند یک تیم، هماهنگ کار کنیم و دگرپذیری داشته باشیم و در نهایت جامعه‌ای مدنی تشکیل دهیم.

وی با بیان ناکافی بودن رشد و تربیت فردی و لزوم هماهنگی در زندگی جمعی افزود: اولین برنامه برای تربیت انسان توحید است و اقامه نماز و تزکیه نفس و.. نیز در مراحل بعدی هستند.

آقای نظری در باره‌ی اهمیت توحید گفت: انسان باورمند به توحید، فقط خدا را مربی خود می‌داند و در نتیجه برنامه‌های او را فقط اجرا می‌کند. چنین فردی در هنگام سختی‌های زندگی و وسوسه‌های مادی دنیا کم نمی‌آورد و خود را نمی‌بازد.

وی در ادامه سخنان خود از تزکیه نفس به عنوان برنامه‌ای دیگر برای تربیت انسان نام برد که در قرآن با نام زکات یاد شده است.

آقای نظری در باب اهمیت روزه نیز صبر و پایداری عامل مهمی برای تزکیه نفس دانست و روزه را تمرین صبر و پایداری در کنترل خواسته‌های نفس و قرار دادن خواسته‌های خود را در جهت خواسته‌های خدا خواند و گفت: فلسفه روزه رسیدن به پرهیزکاری است و پاداش آن بخشایش گناهان پیشین. اما نباید فراموش کنیم نباید هدف ما در روزه گرفتن بخشوده شدن گناهان یا هر چیز دیگری باشد، بلکه فقط رسیدن به تقوا و پرهیزکاری است، چرا که در قبول شدن روزه سه شرط مهم است: اخلاص نیت برای خدا، مطابق بودن روزه با ضوابط شرعی و تحقق مقصد خداوند از روزه که همان حصول تقواست.

لازم به ذکر است در پایان برنامه به سوال‌های حضار درباره‌ی ماه رمضان پاسخ داده شد. و جلسه با ادای نماز عصر به جماعت پایان یافت

اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد
اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد
اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد
اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد
اولین نشست بانوان تهران در سال جدید جهت استقبال از ماه رمضان برگزار شد