پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن

پیام آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن
 ۸ مارس ۲۰۱۹ برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
برابری جنسیتی و حقوق زنان، برای پیشرفت جهانی در عرصه صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار، از اهمیت بنیادین برخوردار است. تنها با چالش کشیدن بی‌عدالتی‌های تاریخی و ترویج حقوق و کرامت برای همگان می‌توانیم اعتماد به نهادها را دوباره برقرار سازیم، همبستگی جهانی را بازسازی کنیم و مزایای بهره‌مندی از دیدگاه‌های گوناگون را به دست آوریم.
در دهه‌های اخیر، در برخی عرصه‌ها پیشرفت قابل توجهی در زمینه حقوق و رهبری زنان شاهد بوده‌ایم. اما این دستاوردها بسیار با وضعیت باثبات و مطلوب فاصله دارند و قبلا نیز منجر به ایجاد واکنش‌های ناراحت‌کننده از فرهنگ پدرسالاری تثبیت شده، گردیده‌اند.
 برابری جنسیتی اساسا مسئله قدرت است. ما در جهانی مردسالار با فرهنگی مردسالار زندگی می‌کنیم. تنها زمانی که حقوق زنان را به عنوان هدف مشترکمان در نظر بگیریم، یعنی مسیری برای تغییر برگزینیم که همگان از آن نفی ببرند، می‌توانیم شروع به تغییر تعادل کنیم.
افزایش تعداد زنان تصمیم‌ساز دارای اهمیت اساسی است. اینجانب در سازمان ملل متحد، این امر را اولویتی شخصی و فوری در نظر گرفته‌ام. ما اکنون در میان مسئولان سازمان ملل متحد در سراسر جهان برابری جنسیتی برقرار نموده‌ایم و بیشترین تعداد زنان در مدیریت ارشد را دارا هستیم. ما با این پیشرفت ادامه خواهیم داد.
اما کماکان زنان با موانع عمده‌ای در دسترسی و استفاده از قدرت روبرو هستند. بر اساس یافته‌های بانک جهانی، تنها شش اقتصاد در جهان به مردان و زنان، حقوق قانونی برابر در محیط‌های کاری ارائه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، از میان رفتن شکاف جنسیتی اقتصادی به ۱۷۰ سال زمان نیاز خواهد داشت.
 دستورکارهای ملی‌گرایانه، پوپولیستی و ریاضتی، با سیاست‌هایی که حقوق زنان را محدود کرده و خدمات اجتماعی را کاهش می‌دهد، به نابرابری جنسیتی دامن می‌زنند. در برخی کشورها، در حالیکه میزان قتل و آدم‌کشی به‌طور کلی در حال کاهش است، میزان زن‌کشی در حال افزایش است. در دیگر کشورها، شاهد عقب‌گرد در حمایت قانونی علیه خشونت خانگی یا ختنه زنان هستیم. ما می‌دانیم مشارکت زنان، توافقنامه صلح را پایدارتر می‌کند، اما حتی حکومت‌هایی که در حرف از حقوق زنان حمایت می‌کنند، در عمل در اجرای حرف‌های خود شکست می‌خورند. استفاده از خشونت جنسی به عنوان تاکتیکی در جنگ منجر به آسیب رساندن به افراد و تمامی جوامع می‌شود. در مقابله با این عقب‌گرد، نیاز داریم تلاش‌هایمان را برای حمایت و ترویج حقوق، کرامت و رهبری زنان دو برابر کنیم. ما نباید در برابر آنچه دهه‌ها پیشتاز بوده، عقب‌نشینی کنیم و لازم است برای تغییری کلی، سریع و بنیادی به پیش رویم. امسال، موضوع روز جهانی زن، «برابرخواهانه بیاندیشید، هوشمندانه بنا نهید، برای تغییر مبتکر باشید» است. ما نیاز داریم راه‌های مبتکرانه‌ای از دوباره تصویر کردن و دوباره ساختن جهان‌مان پیدا کنیم به‌گونه‌ای که برای همه اثربخش باشد. زنان تصمیم‌ساز می‌توانند دسترسی زنان را در حوزه‌هایی همچون طراحی شهری، خدمات عمومی و حمل‌ونقل افزایش دهند، از خشونت و تعرض پیشگیری کنند و کیفیت زندگی همه را بهبود بخشند.
این امر به همین اندازه به آینده دیجیتال نیز مربوط است که در حال حاضر از ما پیشی گرفته است. نوآوری و فناوری بر مردمی که آنها را می‌سازند بازتاب می‌یابد. درصد کمتر زنان در نمایندگی و عدم حضور زنان در زمینه‌های علم، فناوری، مهندسی، ریاضی و طراحی باید دغدغه‌ای همگانی باشد.
 اجازه دهید در روز جهانی زن، اطمینان حاصل کنیم زنان و دختران می‌توانند سیاست‌ها، خدمات و زیرساخت‌هایی را شکل دهند که زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اجازه دهید از زنان و دخترانی حمایت کنیم که موانع ایجاد جهانی بهتر برای همگان را در هم می‌شکند.
بدون امتیاز